Tour de velferd er i gang

Det er dundrende stille om alt som fungerer. Det skal FOs to landeveisryttere få en slutt på.
14.06.2013
14:45
16.12.2013 23:06

Allis Aresdatter og Beate Basing la fredag formiddag ut på den 160 mil lange sykkelturen fra Kolbotn torg til Harstad. Duoens «Krafttråkk for velferdsstaten» unnagjøres på 14 dager.

Følg kraftbloggen www.krafttraakk.wordpress.com

– I media kommer det fram hva i velferdsstaten som ikke fungerer. Vi vil synliggjøre det som fungerer, alle de menneskene som gjør en stor jobb for velferdsstaten og for alle dem som trenger litt ekstra hjelp for å få livet til å gå i hop, sier Aresdatter, fagkonsulent for helse og sosialpolitikk i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, velferdsvitere og vernepleiere (FO).

Hun og fagkonsulent for vernepleierne, Beate Basing, har varmet opp hele våren med å sykle til jobb på forbundskontoret. Første etappe går etter planen til Morodalsfestivalen for utviklingshemmede i Nord-Odal.

Kravstore nordmenn

I utkanten av torget satt to kommunalt ansatte.

– Det er bra å sette fokus på alt som allerede er etablert, ikke bare det som ikke er på plass, slik media kan gjøre.

Det sier leder for helsetjenester i Oppegård, Aina Geitz.

Hun er vernepleier av yrke og ser seg trøtt på kravmentaliteten hun mener har vokst fram i samfunnet.

Kollega Liv Ervik støtter Krafttråkket. Det er bra å synliggjøre alt folk tar for gitt, mener hun.

– Rettigheter er bra, men det er i ferd med å ta overhånd, sier Geitz.

Hun forteller om brukere som forventer at tjenestene skal tildeles på helt optimalt nivå.

– Men vårt ansvar er å tildele tjenestene ut fra et forsvarlig nivå. Å fordele knappe ressurser på mange med ulike behov. I tillegg skal tiltakene ha en effekt. Dette er ikke alltid like enkelt å formilde ut til pasienter og brukere.

Aldri godt nok

– Er folk for kravstore til velferdsstaten?

– Med ny teknologi kan flere enn før bli foreldre og alt kan i prinsippet opereres igjen og igjen. Det har man rett til i pasient- og brukerrettighetsloven, sier Geitz.

Jo mer folk skal leve med av sykdom eller kroniske tilstander, jo større krav stilles til utforming og tilrettelegging livet ut. Mange eldre regner med rett til fysioterapi to ganger i uken i åtte år eller mer, forteller de.

Når fysioterapeuten planlegger en pause i behandlingen for at vedkommende i en periode skal trene selv, kommer ofte protestene.

– Utsagn som at 'vi har jo vært med å bygge landet og fortjener dette', viser noe av tankegangen, sier Geitz.

Geitz understreker at hun ikke snakker om alvorlig KOLS-syke eller kreftpasienter. Men mange kronikere har mulighet til å jobbe med helsa, mener hun, for eksempel gjennom lærings- og mestringssentrenes frisklivssentraler.

Intet soloritt

– Folkehelse handler om å bygge folk og samfunn. Det er langt mer enn gulrøtter og gang- og sykkelveier, sa leder i FO, Mimmi Kvisvik, til de vel 30 fremmøtte.

– Folkehelsearbeidet må få en større plass i utøvelsen av ulike fag og i ulike sektorer, utdypet Kvisvik. Det sosialfaglige perspektivet må vektlegges i mye større grad enn det som er tilfellet i dag, sa hun og sendte syklistene av gårde inn i jernbaneundergangen.

Syklene er to Hard Rocx hybridsykler med og uten gaffeldemping. Klær og utstyr er pakket i bag på en tralle de bytter på å trekke. Kjøregodtgjørelse for bruk av privat sykkel får de selvfølgelig med seg på veien nordover, forsikrer Kvisvik.

Krafttråkket er del av FO-kampanjen Uredde stemmer, som kongressen igangsatte i 2010.

14.06.2013
14:45
16.12.2013 23:06