JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 5 »

Kritisk om å lære livsmestring

Bokanmeldelse

En historiebok for fremtiden

Bokanmeldelse

Ei innhaldsrik og nyttig grunnbok om barn og unges medverknad i barnevernet

Bokmelding

Sosiologene kommer. Betimelig bok om ulikhet

Bokanmeldelse

Nyttig og nødvendig bok om sosialt arbeid på Nav-kontoret

Bokanmeldelse

Politiets intervjumetodikk – en metode for alle?

Bokanmeldelse

Et mangfold av perspektiver på brukermedvirkning

Bokanmeldelse

Både dypdykk og fugleperspektiv

Bokanmeldelse

Nyansert og bevisstgjørende om sosial kontroll

Bokanmeldelse

Tverrfaglig om boligsosialt arbeid

Bokanmeldelse

Et viktig og spennende blikk på kommunale velferdstjenester

Bokanmeldelse

Verdier i barnevern – en nyttig bok om et viktig tema

Bokanmeldelse

Kritisk om å lære livsmestring

Bokanmeldelse

Forskningsetikk i det daglige forskningsarbeidet

Bokanmeldelse

Upresist om skikkethetsvurdering av studenter

Bokanmeldelse

Dokumentanalyse som forskingsmetode

Bokanmeldelse

Mangfoldige verdibrytninger

Bokanmeldelse

Vitenskapsteori, forskning og praksis – ulike verdener?

Bokanmeldelse

Å forstå vilkår for sosialt arbeid med utgangspunkt i eigen posisjon og praksis. Ei lita bok om store spørsmål

Bokanmeldelse

Fagbok om barnevernsarbeid, kvalitet tvers igjennom

Bokanmeldelse

Uunngåelig smerte i et samfunn som tvinger oss til å velge

Bokanmeldelse

Om å lytte til de minste

Bokanmeldelse

Helse- og sosialfaglig praksis i møte med livssynsspørsmål

Bokanmeldelse

Et svar på velfærdsstatens udfordringer?

Bokanmeldelse

En antologi som lyckas med att synliggöra skolkuratorns verksamhet

Bokanmeldelse

Solid om velferdsstatens historie

Bokanmeldelse

Fagbok om barnvernsarbeid, kvalitet tvers gjennom

En oppvekst i skjæringspunktet mellom den private og offentlige sfære

Bokanmeldelse

Nyttig bok om aksjons-forskningens muligheter i barnehagen

Bokanmeldelse

Unyansert om seksuelle overgrep mot barn

Bokanmeldelse

1 2 3 4 ... 5 »