Styrker fattigdomskampen

I dag åpner Batteriet Sør, landets fjerde ressurssenter for fattigdomskamp. Partienes Agder-representanter spørres ut av FO, Kirkens Bymisjon, Mental Helse, Redd Barna med flere.
20.08.2009
13:19
16.12.2013 10:48

solfrid.rod@lomedia.no

Batteriet – servicekontor for selvhjelp finnes allerede tilknyttet Kirkens Bymisjon i Bodø, Trondheim og Oslo.

Hensikten er å gjøre organisasjoner og miljøer mer slagkraftige i kampen mot fattigdom. Batteriet tilbyr blant annet hjelp til å starte og drive organisasjoner.

Fattigdomshøring

Etter at Kronsprinsesse Mette-Marit har foretatt åpningen av Batteriet Sør, blir det fattigdomshøring.

FO, Røde Kors, PRESS og andre organisasjoner spør partienes Agder-representanter hvilke konkrete tiltak de vil iverksette mot fattigdom i verdens rikeste land.

FOs 3. nestleder, Mimmi Kvisvik, vil ha nivået på økonomisk sosialhjelp inn i valgkampen. Hun er bekymret både for det lave nivået og forskjellen mellom kommunene.

– Vi gjentar kravet om statlig sosialhjelpssats på SIFO-nivå. For en enslig er det fortsatt et avvik på 2000 kroner mellom det nivået og statens satser. Det er mye penger når du har dårlig råd. Det er mange viktige fattigdomsspørsmål som reises her i dag, dette handler om det helt grunnleggende sikkerhetsnettet vårt, sier Kvisvik på telefon fra Kristiansand.

Holdes fast i fattigdom

Nivået på kvalifiseringsstønaden er også for lavt, påpeker Kvisvik. Hun mener de lave satsene motvirker hensikten med tiltakene, og dermed holder folk fast i fattigdom.

– Det er lettere å komme videre i livet, for eksempel med å kvalifisere seg for arbeid, hvis det økonomiske grunnlaget er slik at du kan konsentrere deg om noe mer enn å overleve. Den gjennomgående incitamenttankegangen, at det skal lønne seg å jobbe, er feilslått. Det vil alltid lønne seg å jobbe. All min erfaring fra sosialtjenesten tilsier at de som er i stand til å jobbe, ønsker det.

Viktig i valgkampen

Kvisvik roser FO Vest – Agder for bidraget til dagens arrangement i Kristiansand og håper FO-ere også ellers i landet vil gjøre sitt for å sette kampen mot fattigdom til et viktig tema i valgkampen.

– Jeg må komme med en appell til alle FO-ere i østlandsområdet: Møt opp på Fattigdomshøringen på Yongstorget i Oslo neste fredag.

Fattigdomshøringen 2009 er et samarbeid mellom blant andre FO, Velferdsalliansen og Kirkens bymisjon. Det blir innlegg og appeller fra politikere og organisasjoner, og partilederne stiller til paneldebatt.

AIDs anbefalte norm for enslige: 4720 kroner

Satsene varierer sterkt, fra kr. 3500 i Fosnes kommune til kr. 10 022 i Vadsø

De fleste kommuner bruker AID-normen

SIFOs beregnede standardbudsjett for enslige: ca. 7100 kroner

FO krever lovpålagt nasjonal sats

Sverige har bindende landsdekkende minstesats

20.08.2009
13:19
16.12.2013 10:48

Satsene varierer sterkt, fra kr. 3500 i Fosnes kommune til kr. 10 022 i Vadsø

De fleste kommuner bruker AID-normen

SIFOs beregnede standardbudsjett for enslige: ca. 7100 kroner

FO krever lovpålagt nasjonal sats

Sverige har bindende landsdekkende minstesats