Streiket for prinsipper

Et oppgjør som fastslår at lønns- og kompetanseutvikling må henge bedre sammen, fastslår leder i FO Oslo, Tore Kristiansen. Han godtar økte tillegg for ansatte som frivillig vil jobbe flere helger.
06.06.2012
10:06
16.12.2013 19:26

solfrid.rod@lomedia.no

De 84 streikende FO-erne i Oslo kommune er tilbake på jobben etter at partene kom til enighet i sekstiden i dag morges.

Alle får mellom 11 000 og 15 000 i generelt tillegg. Det er satt av en lokal pott på 0,7 prosent.

Har ikke telt på kronene

Streiken har vært nødvendig og viktig for å fastslå at frontfagsmodellen gjelder også i gode år, mener Kristiansen.

– Vi har fulgt frontfaget i alle de år, og når de da gjør et godt oppgjør, så skal vi liksom ikke henge på. Det finner vi oss ikke i, og det har vi vist nå, fastslår fylkeslederen.

Han er imponert over de streikende, som har stått på selv om det ikke har vært de store pengesummene å hale ut av dette.

– De har ikke telt på kronene, men sagt at det er prinsippene som gjelder.

Frister med frivillig helgejobbing

For å få bukt med deltidsproblematikken har partene i Oslo blitt enige om økte helgetillegg for ansatte som frivillig jobber mer enn 19 helger i året.

Hvis du jobber hver tredje helg, er lørdags- og søndagstillegget 50 kroner timen. Om du frivillig jobber oftere enn hver tredje helg, øker helgetillegget til 65 kroner for all helgejobbing.

– Det er viktig å understreke at dette er frivillig. Ingen skal tvinges til å jobbe flere helger, sier Kristiansen.

Du synes ikke det er problematisk at FO-ere da kan jobbe side om side med ulik lønn?

– Jo, det kan være problematisk. Det har vært en lang kamp. Når vi går inn på dette er det for å friste folk til mer helgejobbing. Vi har veldig mange små stillinger, og håper dette skal bøte på det.

Klarere kriterier

Som i staten og KS er det lagt føringer for at de lokale forhandlingene skal bidra til likelønn og gi uttelling for kompetanse.

I Oslo kommune er det også lagt inn en klausul om at dersom oppgjøret i staten viser seg å bli bedre enn oppgjøret i Oslo kommune, så skal det overskytende legges til i den lokale potten.

– Kriteriesystemet for lokal pott er tydeligere enn det har vært før på en måte som kommer våre kvinnedominerte høgskolegrupper til gode, fastslår Kristiansen.

Lønn for kompetanse

Han mener årets oppgjør anerkjenner og tar tak i problemet med manglende uttelling for utdanning. I Oslo kommune skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på sammenhengen mellom kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

– 65 prosent av våre medlemmer har videreutdanning, mange uten lønnsmessig uttelling. Å få dokumentert dette og sett på hvordan kompetanse- og lønnsutviklingen kan henge bedre sammen er en bra seier for oss, sier Kristiansen.

06.06.2012
10:06
16.12.2013 19:26