Sparekniv rammer utviklingshemmede

Politikerne i Trondheim bruker utviklingshemmede som salderingspost når de legger budsjettkabalen. FO frykter en rasering av dagtilbudet neste år.
08.12.2010
10:59
16.12.2013 14:51

Politikerne regner med å spare 36 millioner kroner over fire år ved å slå sammen ledelsen for dagsentrene og boligene for psykisk utviklingshemmede. Samtidig skal dagsentrene legges til bydelene. I budsjettet for neste år er innsparingene på tre millioner kroner. I 2011 er innsparingene på 10 millioner kroner.

Omfattende tilbud

Trondheim kommune har tre byovergripende dagsentre. Dagsentrene har 371 brukere, og 112 årsverk fordelt på 130 ansatte.

–Aktivitetene har vært tilpasset den enkelte brukeren. De som liker å jobbe i skogen har gjort det, mens de som liker å pusle med håndarbeid eller lage mat har fått gjøre det, forteller Heidi Klokkervold, fylkesleder i FO Sør-Trøndelag.

Passiv hverdag

Det er spesielt brukere under 30 år som har fått nytte av tilbudet som er bygget opp de ti siste årene.

– De har en veldig aktiv foreldregruppe som har samarbeidet med videregående skole for å finne hva som er funksjonsnivået og interessen til den enkelte, forteller Klokkervold.

Hun frykter at denne gruppen får en mer passiv hverdag som følge av budsjettinsparingene.

– De føler at de går på en jobb, og de får en ørliten kompensasjon for det de lager. Det er noe helt annet enn bare å ha et sted å være på dagtid, framholder fylkeslederen.

Klokkervold forteller at det er mange multifunksjonshemmede blant brukerne.

– De kan ikke jobbe i vanlige vernede bedrifter, de har ikke høy nok produktivitet til det.

Sterke fagmiljøer

Klokkervold mener dagsenteret risikerer å miste ledere som taler deres sak.

– Det blir en to-nivå-modell med en enhetsleder som skal lede både boligene og dagsentrene. Vedkommende skal lede 170 ansatte. Hvordan skal det gjennomføres i praksis, undrer Klokkervold.

Dagsentrene skal legges til bydelene. Klokkervold mener det å utvikle et godt faglig dagtilbud krever planlegging, nettverksbygging og kompetanseutvikling.

– Ansatte ved dagtilbudene har erfaring med å tilrettelegge dagtilbud for mennesker med sammen satte utfordringer. Det tar tid å skape et fagmiljø som er attraktivt for kompetente fagpersoner, sier hun.

Ikke tilbud i Nav

Ifølge Klokkervold mener rådmannen at noen av brukerne kan gjøre nytte av tilbud i Nav.

– Det er ikke utredet, og Nav har ikke et slikt tilbud for så sterkt funksjonshemmede. Nav er ikke oppe å stå her i Trondheim, og strever med å gi aktivitetstilbud til funksjonsfrisk ungdom, hvordan skal de da kunne gi aktivitet med mening til denne gruppen, undrer Klokkervold.

08.12.2010
10:59
16.12.2013 14:51