Søker forsoning

Den langvarige striden om FOs utdanningspolitikk kan gå mot løsning når landsstyret møtes i Oslo i dag og i morgen. Å unngå konflikt er nå viktigere enn å holde fast på egne meninger i utdanningssaken, mener sosionomleder Anna-Sabina Soggiu.
11.10.2011
09:12
16.12.2013 17:17

solfrid.rod@lomedia.no

Etter utredning og forhandlinger har arbeidsutvalget (AU) landet på følgende kompromiss: FO går inn for å styrke barnevernpedagogutdanningen innenfor rammene av en bachelor. Forbundet ber videre myndighetene utrede om det er behov for å øke grunnutdanningen til mastergrad.

Standard for en mastergrad er 180 studiepoeng. Et unntak er lærerutdanningen, som er fireårig og gir 240 poeng.

Fortsatt fellesorganisasjon

De profesjonsspesifikke kapitlene i FOs utdanningspolitiske plattform skulle ha blitt vedtatt i mars. Da krevde sosionomene i landsstyret saken utsatt.

Sosionomenes leder Anna-Sabina Soggiu har tidligere sagt at hun mener det er problematisk om FO skal kreve ulik utdanningslengde for barnevernpedagoger og sosionomer, to yrkesgrupper som jobber side om side i barnevernet.

Nå har hun strukket ut en hånd for å unngå konflikt og splittelse i forbundet.

– Man skifter ikke mening selv om man inngår et kompromiss. Men vi er allerede inne i en konfliktbehandling, jeg vil ikke ha videre konfliktbehandling på en kongress.

Betyr det, satt på spissen, at du nå setter organisasjonen foran egne synspunkter i denne saken?

– Ja, det er ikke satt på spissen en gang. Det er sånn det er. Jeg vil at FO fortsatt skal være en fellesorganisasjon.

Sterkt signal

Hvordan ser du på muligheten for at det går gjennom i landsstyret?

– Det er landsstyret som bestemmer. Men jeg vil jo si at dette er et sterkt signal fra AU.

Vil sosionomene også kreve styrket grunnutdanning nå som FO anerkjenner behovet for å styrke bachelor i barnevern?

– Fra AU sin side har vi ikke innstilt på det, men jeg ser ikke bort fra at det bringes inn i diskusjonen.

– Godt utgangspunkt

Ellen Galaasen, som leder seksjonsrådet for barnevernpedagoger, mener det er viktig at landsstyret nå fatter vedtak og dermed lander den utdanningspolitiske debatten.

– Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi nå har en omforent innstilling. Her ligger det et godt utgangspunkt for å fatte gode vedtak om utdanningspolitikk, sier Galaasen.

Også hun understreker at det er landsstyret som bestemmer.

Vil lukke saken

Forbundsleder Rigmor Hogstad bekrefter at forhandlingene har vært krevende. Resultatet er hun veldig fornøyd med. Kompromisser er skjøre og må alltid behandles med varsomhet, mener Hogstad.

– Jeg har en klar forventning om at både seksjonsrådene og landsstyrerepresentantene anerkjenner det kompromisset dette er. De bør være varsomme med å fremme tilleggs- og endringsforslag. Disse setningene er godt knadd, sier hun.

FO-lederen minner om at forbundet i seg selv er resultat av et rimelig skjørt kompromiss, som har holdt seg i snart 20 år. I utdanningsdebatten har ikke aktørene alltid utvist tilstrekkelig respekt for det, mener hun.

– Jeg synes noen ganger vi blir litt historieløse. Et vedtak kan ikke forstås løsrevet fra historien. Denne saken har vært svært utfordrende. Jeg har et sterkt ønske om at vi nå kan lukke den, avslutter Hogstad.

11.10.2011
09:12
16.12.2013 17:17