Rotløs ungdom mister holdepunktet

Oppsøkende ungdomsarbeid har fått seg et skudd for baugen. Fra høsten forsvinner trolig LOSU-sekretariatet.
16.05.2012
14:04
16.12.2013 19:13

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) ble stiftet i 1978. Siden 2007 har staten betalt for å sikre drift av organisasjonens sekretariat. Nå er det slutt. Mandag 14. mai hadde LOSU et møte med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i et siste forsøk på å redde statsstøtten. Det gikk ikke.

– Det betyr trolig at vi legger ned den operative delen av organisasjonen vår i løpet av kort tid, sier generalsekretær i LOSU, Bjørn Lindstad.

Byråkratisk knekk

– Ingen andre organisasjoner forvalter våre medlemmers samlede kunnskap om utsatte unge, sier Lindstad.

– Det er så irriterende at regjeringen kutter støtten til oss samtidig som de lager dokumenter om verdien av tidlig intervensjon overfor sårbar ungdom. Det er jo akkurat det vi driver med, ved å koordinere feltet nasjonalt, skape arenaer og være pådriver overfor myndighetene.

Må de legge ned, mister myndighetene en kilde til kunnskap om de unge risikogruppene. Pengene forsvant på grunn av byråkratisk regelmekanikk, ikke villet politikk, mener Lindstad. En regelendring fra 2011 gjør nemlig at LOSU kan søke statsstøtte til medlemsaktivitet, men ikke drift.

– Ikke et arbeidsuhell

– Dette er ikke et arbeidsuhell, sier politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Tord Dale (Ap), som møtte LOSU

– Det er ikke tvil om at LOSU gjør et viktig arbeid, men søknaden deres faller ikke inn under kriteriene regjeringen har satt for tildelinger til frivillige som driver rusforebyggende arbeid blant unge. Målet med reglene er å få mest mulig aktivitet ut av pengene, mens i LOSU gikk midlene kun til administrasjon.

Dale viser til at LOSU fikk overgangsmidler i år slik at de hadde tid til å finne alternativ finansiering. Her har kommunene et stort ansvar og bør nå kjenne sin besøkelsestid, påpeker Dale.

Tilbake til kjøkkenbenken

Sekretariatet har så vidt overlevd på såkalte overgangsmidler. Nå er de redd for å vende tilbake til fritids-orginga.

– Vi var avhengige av å låne lokaler for å ha møter utenom arbeidstid. Vi holdt regionale samlinger hjemme på kjøkkenet til folk. Vi måtte spørre om forskjellige utekontakter kunne oppbevare arkivet vårt for oss, forteller avtroppende LOSU-leder Line Ruud Vollebæk.

– Andre kommunale tjenester har jo ikke noe nasjonalt sekretariat. Hvorfor skal akkurat dere ha det?

– Dette er små, ikke lovpålagte tjenester. Andre, som BUP og fengselsomsorgen, har det gjennom fagforeningene, hevder Vollebæk.

De 63 medlemskommunene betaler til sammen litt over 200 000 kroner i medlemskontingent, altfor lite til å betale for en stilling.

De svakes forkjemper

Utekontaktene er ikke lovpålagte tjenester. Flere må ofre stillinger når fattige kommuner spikrer budsjettene hver desember. Da trenger oppsøkerne et sentralt organ til å gå i front, skrive innlegg i lokalavisa og presse politikerne, mener LOSU.

– Vi er de eneste som systematisk har levert kunnskap om utsatte unge som havner i utemiljøet, sier Vollebæk.

De har inntrykk av at departementene bruker LOSU-rapportene flittig.

– Hver enkelt kommunale tjeneste kan ikke koordinere dette. Ved å fjerne støtten, legger regjeringen ned den nasjonale plattformen, sier Lindstad.

De påpeker at både videreutdanningen i oppsøkende ungdomsarbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus og flere bøker som har kommet de senere årene har utspring i miljøet rundt LOSU.

Offentlig ansvar

– LO, FO og Fagforbundet er med i partnernettverket deres og sitter på penger, kan ikke bare de betale?

– Dette handler om å plassere ansvaret på rett sted. Det er et statlig ansvar å sikre stabile rammer for orgenisasjoner som jobber med utsatte barn og unge, sier Bjørn Lindstad.

16.05.2012
14:04
16.12.2013 19:13