Psykisk helse uten medikamenter

David Servan-Schreiber:Evnen til helbredPax 2005-06-27
28.06.2005
13:02
15.12.2013 21:05

David Servan-Schreiber har tatt doktorgrad i kognitiv nevologi under veiledning av nobelprisvinneren Herbert Simon. Utdanningen og forskningen hans er anerkjent og kvalitetsstemplet som fremragende vitenskap.Denne boka baserer seg imidlertid også på kilder som ikke er så vel anerkjente i vitenskapens verden. Servan-Schreiber refererer til tradisjonell tibetansk og annen asiatisk medisin, som han mener er like effektiv overfor kroniske sykdommer som vestlig medisin, men mindre kostbar og med færre bivirkninger.

Som psykiater arbeidet Servan-Schreiber i stor grad med kroniske tilstander som angst, depresjon og stress, og han spurte seg selv om det kanskje var noe å lære om behandlingen av disse tilstandene i den tradisjonelle medisinen. Han måtte konstatere at både medikamenter og psykoterapi hadde begrenset effekt på dem.Boka handler om nye teknikker basert på gammel viten, og på ny kunnskap om samspillet mellom kropp og sjel. Ved Shadyside universitetssykehus i Pittsburgh i USA har David Servan-Schreiber i mange år arbeidet med teknikker som bruker kroppen mer enn språket i behandlingen av depresjon, angst og stresslidelser. Begrepet ”følelsesintelligens” er sentralt.

Boka beskriver nyttige og delvis enkle teknikker som kan bidra til å gjenopprette balansen, og forfatteren bruker konkrete eksempler for å levendegjøre stoffet. Blant teknikkene er akupunktur, behandling med dagslyslamper mot depresjon, og såkalt EMDR hvor man etterligner øyenbevegelsene i REM-søvn for å fjerne angstreaksjoner. Mangt av det han skriver virker fascinerende enkelt og effektivt, og man spør seg hvorfor psykiatrien ikke i større grad benytter slike teknikker.

Mia

28.06.2005
13:02
15.12.2013 21:05