Positiv til banklån til ledige

– Det er ikke et problem at Sparebank1 går gir gunstige lån til LO-medlemmer som får betalingsproblemer fordi de må vente på dagpengene, sier LO-leder Roar Flåthen.
13.03.2009
10:49
16.12.2013 09:14

vibeke.liane@lomedia.no

LO har hatt henvendelser fra flere forbund om problemet som forsinkelsen med saksbehandlingen av dagpenger har ført til for LO-medlemmer som mister jobben, eller blir permitterte.

- Så langt jeg kan se er dette en god løsning for ledige som har kommet i en akutt situasjon. Banken gir tilsvarende lån til medlemmer som er i streik. Men det må ikke vare i lengden, det er kun en kortvarig løsning, presiserer Flåthen.

Tett dialog

Flåthen, og LOs tillitsvalgte,følger regjeringens håndtering av NAV-reformen med falkeblikk.

– Vi er i en tett dialog med statsministeren og de berørte departementene. Det er et ledelsesproblem når folk ikke får dagpengene sine, og når systemene ikke fungerer. Det er ikke akseptabelt at de ansatte blir syndebukker.

LO -lederen mener det er for tidlig å felle en dom over NAV-reformen. Da han besøkte NAV-kontoret i Kristiansund fikk han eksempler på at mange ansatte sliter.

– Det kan være prioriteringer vi må se på. Blant annet hvem som skal betjene første linje tjenesten, og hvordan systemene bakover skal organiseres. Man kan ikke forvente at alle som jobber der skal kunne alt fra sosialetaten, trygdeetaten og arbeidsetaten, mener Flåthen.

Arbeidsledige LO-medlemmer kan nå, som en følge av bemanningskrisen i NAV, få forskudd på dagpengene i Sparebank1.

Du må dokumentere at du er organisert i et LO-forbund og at du er oppsagt eller permittert.

Lånet vil ha en rente som tilsvarer laveste boliglånsrente

13.03.2009
10:49
16.12.2013 09:14

Arbeidsledige LO-medlemmer kan nå, som en følge av bemanningskrisen i NAV, få forskudd på dagpengene i Sparebank1.

Du må dokumentere at du er organisert i et LO-forbund og at du er oppsagt eller permittert.

Lånet vil ha en rente som tilsvarer laveste boliglånsrente