Pårørende fyrer opp ansvarsreformen

Professor Jan Tøssebro tildeler NFU poeng for å ha fått reformen for utviklingshemmede tilbake på Stortingets avtalebok.
14.11.2011
16:08
16.12.2013 17:36

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Stortingets Helse- og omsorgskomité har enstemmig vedtatt Venstres forslag om å nedsette et offentlig utvalg til å gjennomgå ansvarsreformen.

Stortinget vedtok for 20 år siden ansvarsreformen som avviklet de gamle HVPU-institusjonene. Nå bygger kommunene igjen boliger med plass til flere utviklingshemmede enn institusjonene hadde.

Bråk ga uttelling

– Hvorfor går det 20 år før det kommer en offentlig gjennomgang?

– Fordi nå har NFU laget bråk. I mange år nå har det vært stille. Da skjer det ingenting, sier professor Jan Tøssebro ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.

Å lage «Et saklig helvete» (se Fontene 3/10) om manglene i ansvarsreformen sto øverst på agendaen da Jens Petter Gitlesen for to år siden tok over som leder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Professoren mener det er på høy tid med en offentlig gjennomgang nå. For det første for å justere kursen reformen har tatt ute i kommunenorge. Det er ikke idealene det var noe feil med, men gjennomføringen, ifølge professoren. For det andre må det med jevne mellomrom settes dagsorden på vegne av en svært utsatt gruppe, framhever Tøssebro.

– Det er gjort noen forskningsstudier på virkningene av reformen, men de har langt fra samme status eller konsekvenser som det en offentlig gjennomgang vil ha.

Reformkritisk NRK

NRK viste i helgen et innslag om at medisineringen av utviklingshemmede har gått opp som følge av at institusjonene ble nedlagt.

– Jeg er ikke enig i NRKs framstilling om at reformen har skylda. Også før 1990 ble det rapportert om overmedisinering. NRK følger her sin gamle linje fra 1990-tallet, da de var skeptiske til hele institusjonsnedleggelsen.

– Hva sier du hvis Stortingets gjennomgang ender med å anbefale en gjenreising av små til middels store institusjoner?

– Jeg har vanskelig for å tro at det blir resultatet. Alt som finnes av dokumentasjon viser at helseoppfølgingen av utviklingshemmede er bedre i små enheter enn på institusjon.

Enkle grep bryter rettigheter

Også stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ønsker gjennomgangen velkommen.

– Vi ser klare tegn på at institusjonene er på vei tilbake, det begrunnes organisatorisk ved at det blir greiere for kommunene sånn. Det som oppfattes som enklere i øyeblikket fratar folk med utviklingshemninger retten til et selvstendig liv. Det må stoppes, det er partiene på Stortinget nå enige om, sier Andersen i en pressemelding.

14.11.2011
16:08
16.12.2013 17:36