Oppdatering

Knut Halvorsen:Når det ikke er bruk for deg – arbeidsløshet og levekår Gyldendal Akademisk 2004
27.06.2005
13:03
15.12.2013 21:04

Knut Halvorsen har kommet med en oppdatering av sin bok om arbeidsløshet fra 1994. Boka inneholder ajourført kunnskap om arbeidsløshetens omfang, årsaker og konsekvenser. Forfatteren legger vekt på å presentere situasjonen for de arbeidsledige på en nyansert måte, slik at en også kan lese om hvordan det er mulig å overvinne ledigheten ved bruk av egne ressurser og bistand fra hjelpeapparatet.

Knut Halvorsen er velkjent for sitt mangeårige engasjement i forskning om sosiale spørsmål, og i særdelshet arbeidsledighet. Han har undervist mangfoldige kull med sosionom- og barnevernpedagogstudenter om emnet. Målgruppa for boka er studenter ved velferds- og sosialfagene og personer som kommer i kontakt med arbeidsledighet og dens konsekvenser gjennom sitt arbeid.

Mia

27.06.2005
13:03
15.12.2013 21:04