Utgivelsesplan


Fontene har 10 utgivelser i året. Fontene forskning kommer ut to ganger.


Utgivelsesplan 2020

..................Annonsefrist......... Utgivelsesdato
Nr. 1..................03. jan................17. jan
Nr. 2..................31. jan................14. feb
Nr. 3..................06. mars..............20. mars
Nr. 4..................08. april..............24. april
Nr. 5..................30. april..............15. mai
Forskning nr. 1....29. mai...............15. juni
Nr. 6..................12. juni...............26. juni
Nr. 7..................07. aug...............21. aug
Nr. 8..................11. sept..............25. sept
Nr. 9..................16. okt................30. okt
Nr. 10................13. nov................27. nov
Forskning nr. 2... 04. des................21. des

Kontakt
Rune Eriksen
tlf: 920 39 497
Epost: annonse@fo.no


Se også
Annonser papir
Annonser nett