Utgivelsesplan for 2021


Fontene har 10 utgivelser i året. Fontene forskning kommer ut to ganger.

Utgave 1/2021
Bestillingsfrist: 23. desember
Materiellfrist: 8. januar
Utgivelsesdato: 22. januar

Utgave 2/2021
Bestillingsfrist: 29. januar
Materiellfrist: 5. februar
Utgivelsesdato: 19. februar

Utgave 3/2021
Bestillingsfrist: 26. februar
Materiellfrist: 5. mars
Utgivelsesdato: 19. mars

Utgave 4/2021
Bestillingsfrist: 2. april
Materiellfrist: 9. april
Utgivelsesdato: 23. april

Utgave 5/2021
Bestillingsfrist: 23. april
Materiellfrist: 30. april
Utgivelsesdato: 18. mai

Fontene forskning, utgave 1/2021
Bestillingsfrist: 21. mai
Materiellfrist: 28. mai
Utgivelsesdato: 14. juni

Utgave 6/2021
Bestillingsfrist: 4. juni
Materiellfrist: 11. juni
Utgivelsesdato: 25. juni

Utgave 7/2021
Bestillingsfrist: 30. juli
Materiellfrist: 6. august
Utgivelsesdato: 20. august

Utgave 8/2021
Bestillingsfrist: 3. september
Materiellfrist: 10. september
Utgivelsesdato: 24. september

Utgave 9/2021
Bestillingsfrist: 8. oktober
Materiellfrist: 15. oktober
Utgivelsesdato: 29. oktober

Utgave 10/2021
Bestillingsfrist: 5. november
Materiellfrist: 12. november
Utgivelsesdato: 26. november

Fontene forskning, utgave 2/2021
Bestillingsfrist: 26. november
Materiellfrist: 3. desember
Utgivelsesdato: 20. desember

Kontakt

Elin Thoresen
Tlf.: 941 92 687
Epost: annonse@fo.no