Annonser magasin


Papirmagasinet leses fra perm til perm av fagfolk. Annonsene har lang levetid.

Målgruppe
• Sosionomer, sosialrådgivere, sosialkonsulenter
• Barnevernspedagoger, miljøterapeuter
• Vernepleiere og boveiledere
• Administrative ansatte i helse-/sosialsektoren/NAV


Utgivelser
Utgivelser: 12 per år (10 nummer av Fontene og 2 nummer Fontene forskning)
Opplag: 28 500

UtgivelsesplanPriser 2020

1/1-side.......20 500
1/2-side.........11 400
1/4-side.........6 200
Andre format: kr. 53 per spaltemmm. - spaltebredde: 90 mm


(Alle priser er oppgitt eks. mva)


Formater

1/1-side
1/1-side: 185 x 249 mm
1/1-side, utfallende: 210 x 280 mm + 3 mm skjærekant

1/2-side
1/2-side, stående: 90 x 249 mm
1/2-side, liggende: 185 x 122 mm

1/4-side
1/4-side, stående: 90 x 122 mm
1/4-side, liggende: 185 x 58 mm


Stillingsannonser blad og nett
Stillingsannonser og kurs-/utdanningsannonser i bladet legges kostnadsfritt på våre nettsider.


Stillingsannonser kun nett
Pris per annonse - kr 5 400


Bilag
Pris etter avtale. Ta kontakt.


Annonsedesign
Fontene har lang erfaring i å produserer annonser. Ta kontakt for hjelp med dette.


Annonsemateriell
Send annonsen til annonse@fo.no