Annonser i magasinet


Papirmagasinet leses fra perm til perm av fagfolk. Annonsene har lang levetid.

Målgruppe

• Sosionomer, sosialrådgivere, sosialkonsulenter
• Barnevernspedagoger, miljøterapeuter
• Vernepleiere og boveiledere
• Administrative ansatte i helse-/sosialsektoren/NAV

Utgivelser

12 per år (10 nummer av Fontene og 2 nummer Fontene forskning). Opplaget er 28.500.

> Utgivelsesplan

Priser 2020

1/1-side: kr 20.500
1/2-side: kr 11.400
1/4-side: kr 6.200
Andre format: kr. 53 per spaltemm. Spaltebredden er 90 mm.

(Alle priser er oppgitt eks. mva)

Formater

1/1-side
1/1-side: 185x249 mm
1/1-side, utfallende: 210x280 mm + 3 mm skjærekant

1/2-side
1/2-side, stående: 90x249 mm
1/2-side, liggende: 185x122 mm

1/4-side
1/4-side, stående: 90x122 mm
1/4-side, liggende: 185x58 mm

Stillingsannonser blad og nett

Stillingsannonser og kurs-/utdanningsannonser i bladet legges kostnadsfritt på vår egen annonseportal.

Stillingsannonser kun nett

Pris per annonse: kr 5.400

Bilag

Pris etter avtale. Ta kontakt på epost på annonse@fo.no.

Annonsedesign

Fontene har lang erfaring i å produserer annonser. Ta kontakt for hjelp med dette.

Annonsemateriell

Send annonsen til annonse@fo.no