UAKSEPTABELT: Vernepleieren utnyttet kvinnen, men ble mildere dømt enn en lege. Foto: Sissel M. Rasmussen

UAKSEPTABELT: Vernepleieren utnyttet kvinnen, men ble mildere dømt enn en lege. Foto: Sissel M. Rasmussen

Sissel M. Rasmussen

Vernepleier dømt for sexovergrep

En vernepleier er dømt til ti måneders ubetinget fengsel for å ha hatt sex med en utviklingshemmet kvinne. Men han fikk mildere straff enn en lege i en sammenlignbar sak, fordi han er vernepleier.
07.10.2013
11:00
17.12.2013 00:04

mia.paulsen@lomedia.no

– Å utnytte klienter ved å ha sex med dem er selvsagt et totalt brudd på yrkesetiske og andre moralske og etiske regler. Det handler om veldig ulike maktforhold, understreker Geir Johannessen, som er vernepleier og sitter i FO-ledelsen.

Mildere dømt enn leger

Den dømte miljøarbeideren er i slutten av 50-åra, kvinnen med utviklingshemning er i 20-åra og psykisk plaget. Overgrepene fant sted i et bofellesskap i Gran kommune på Hadeland. Vernepleieren påstod i retten at han var uskyldig, og sa at kvinnen dessuten var pågående.

Dommen ble fengsel i totalt ett år og fire måneder, hvor av ti måneder ubetinget. I tillegg må han betale 60 000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Dommeren sammenligner denne saken med tilsvarende saker mot leger og psykologer, og konkluderer med at det er mindre alvorlig når den overgrepstiltalte er vernepleier. Det førte til at straffen ble noe mildere for vernepleieren.

Dommeren skriver også at det ikke er holdepunkter for at samleiene skjedde direkte mot fornærmedes vilje.

Vernepleierens advokat, Harald Gjølme, sier at saken ikke vil bli anket.

Fontene har ikke lyktes å få seksjonsleder i Gran kommune i tale om saken.

– Dobbelt sårbare

Laila Luteberget utdanner kommende vernepleiere ved Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland og sitter i FOs yrkesetiske råd. Rådet har aldri behandlet noen tilsvarende sak. Hun kjenner heller ikke den aktuelle saken før Fontene snakker med henne.

– Men mennesker med utviklingshemning er i en spesiell situasjon, siden de kan ha vanskeligere for å forstå og uttrykke at de blir utnyttet. Samtidig kan de være svært avhengige av hjelpen. De er dobbelt sårbare, sier hun.

Luteberget har ingen forståelse for at det skulle være mindre alvorlig for vernepleiere enn for leger og psykologer å utnytte noen de har profesjonelt ansvar for.

Seksuelle overgrep er overhodet ikke akseptabelt. Også når vernepleiere må forholde seg til brukere som trenger veiledning om sex, eller er seksuelt utagerende, må de vite hvor grensene går, påpeker hun.

– Seksuell veiledning er noe som må være forankret i fagmiljøet og ikke være en individuell vurdering som den enkelte vernepleier gjør. Blir det for vanskelig, må man eventuelt få noen andre til å forholde seg til brukeren, sier hun.

Sex og overgrep er tabuområder, de må snakkes om, og vurderinger rundt slike spørsmål må være forankret i felles fagmiljø, understreker Luteberget.

Hun peker også på ledelsens ansvar for å organisere virksomheten slik at det er rom for åpenhet og hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner.

Plikt til å melde

FOs Geir Johannessen sier det er en plikt å melde til overordnet ansvarlig ved mistanke om at kolleger misbruker sin profesjonelle rolle, også hvis du er usikker. Selv har han to ganger erfart at kolleger ble meldt for mistanke om seksuelt misbruk. Ingen av sakene gikk til doms. Politiet klarte ikke å dokumentere noe ulovlig.

Johannessen er helt klar på at det likevel var riktig å anmelde, selv om det kanskje førte til at en person ble urettmessig mistenkt. Begrunnelsen ligger i det ulike maktforholdet og at mange som mottar hjelp ikke selv kan ivareta sine rettigheter.

Statens Helsetilsyn har nå til vurdering om vernepleieren skal miste sin autorisasjon. De legger dommen til grunn for vurderingen.

Den dømte er medlem av FO. Vernepleierne er den eneste av FOs tre yrkesgrupper som har autorisasjon, men FO krever ikke dokumentasjon på autorisasjon fra vernepleiere som vil bli medlemmer.

– Hva skjer med medlemskapet i FO dersom noen mister autorisasjonen?

– Ved alvorlig brudd på FOs etiske verdier kan yrkesetisk råd foreslå for eksempel suspensjon og eksklusjon. Saken går eventuelt via yrkesetisk råd til landsstyret, sier Geir Johansen.

Les mer om tap av autorisasjon i fagartikkelen «Også vernepleiere mister autorisasjon» på fontene.no.

07.10.2013
11:00
17.12.2013 00:04