Verdens beste jobber

Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier og velferdsviter, det er yrkene Fontene her presenterer med 35 reportasjer fra arbeidslivet.
01.12.2015
12:54
01.12.2015 14:50

edv@lomedia.no

Hva skal jeg bli? Det er et spørsmål mange lurer på nå som tiden nærmer seg for å søke høyere utdanning i 2016.

Fellesorganisasjonen er et forbund i LO som organiserer mennesker utdannet som:

• Sosionom

• Barnevernspedagog

• Vernepleier

• Velferdsviter

Se stort kart

Sosialarbeidernes eget fagblad, Fontene, har de siste tre årene besøkt 35 aktuelle arbeidsplasser, inkludert Nav, rusomsorg, barnevern, psykiatri, fengsel, skoler, boliger for utviklingshemmede og flyktningkontor. Det viser litt av utvalget arbeidsplasser om man velger høyere utdanning til disse yrkene.

UNGDOMSINSTITUSJON I BUFETAT SØR: Verneombudene er med systematisk sikkerhetsarbeid med på å redusere antall trusler og voldsepisoder på ungdomsakutten.

UNGDOMSINSTITUSJON I BUFETAT SØR: Verneombudene er med systematisk sikkerhetsarbeid med på å redusere antall trusler og voldsepisoder på ungdomsakutten.

Fontene

Les saken i Fontene 12/2015

BUP, LEVANGER: Samarbeider tett med barnevernet.

BUP, LEVANGER: Samarbeider tett med barnevernet.

Fontene

Les saken i Fontene 11/2015

ALLSERVICE, SANDNES: Jobber for å inkludere tidligere domfelte i det ordinære arbeidslivet.

ALLSERVICE, SANDNES: Jobber for å inkludere tidligere domfelte i det ordinære arbeidslivet.

Fontene

Les saken i Fontene 10/2015

GATETEAMET, LISBOA: Sosialarbeiderne trekker på gata i landet rammet av økonomisk krise.

GATETEAMET, LISBOA: Sosialarbeiderne trekker på gata i landet rammet av økonomisk krise.

Fontene

Les saken i Fontene 9/2015

ALERIS OMSORG: Det private firmaet bruker avansert datasimulering for å lære opp sine vernepleiere.

ALERIS OMSORG: Det private firmaet bruker avansert datasimulering for å lære opp sine vernepleiere.

Fontene

Les saken i Fontene 8/2015

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM, OSLO: Sosialarbeidere hjelper folk ut av svinedyre leiekontrakter over på eiemarkedet.

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM, OSLO: Sosialarbeidere hjelper folk ut av svinedyre leiekontrakter over på eiemarkedet.

Fontene

Les saken i Fontene 7/2015

FLYKTINGENHETEN, SANDNES: Møt toppsjiktet i integrering.

FLYKTINGENHETEN, SANDNES: Møt toppsjiktet i integrering.

Fontene

Les saken i Fontene 6/2015

HUSET BOLIGER, BYDEL ALNA I OSLO: Vernepleiere og sykepleiere har klart å snu arbeidsmiljøet blant dypt utviklingshemmede fra kaos til trivsel. Les hvordan i denne reportasjen.

HUSET BOLIGER, BYDEL ALNA I OSLO: Vernepleiere og sykepleiere har klart å snu arbeidsmiljøet blant dypt utviklingshemmede fra kaos til trivsel. Les hvordan i denne reportasjen.

Fontene

Les saken i Fontene 4/2015

BARNEVERNET SØR, MANDAL: Besøker skoleklasser for å senke terskler og bli kjent.

BARNEVERNET SØR, MANDAL: Besøker skoleklasser for å senke terskler og bli kjent.

Fontene

Les saken i Fontene 3/2015

NAV BJERKE, OSLO: Hvordan få innvandrere uten norsk språk ut i jobb? Sosialarbeiderne er der for å knekke slike nøtter.

NAV BJERKE, OSLO: Hvordan få innvandrere uten norsk språk ut i jobb? Sosialarbeiderne er der for å knekke slike nøtter.

Fontene

Les saken i Fontene 2/2015

BUPP MOSS: Sosionomer og vernepleiere bringer sosialfaglige perspektiver inn i barnepsykiatrien.

BUPP MOSS: Sosionomer og vernepleiere bringer sosialfaglige perspektiver inn i barnepsykiatrien.

Fontene

Les saken i Fontene 1/2015

SØNDRE AAS GÅRD, OSLO: Barnevernspedagogene driver forebyggende arbeid fra hesteryggen.

SØNDRE AAS GÅRD, OSLO: Barnevernspedagogene driver forebyggende arbeid fra hesteryggen.

Fontene

Les saken i Fontene 12/2014

ACT-TEAMET, TROMSØ: Oppsøkende psykiatri hjemme hos folk, det har slått an i ishavsbyen.

ACT-TEAMET, TROMSØ: Oppsøkende psykiatri hjemme hos folk, det har slått an i ishavsbyen.

Fontene

Les saken i Fontene 11/2014

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE, TRONDHEIM:  Sosialarbeidere hjelper elever med å bryte forventningspresset.

STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE, TRONDHEIM: Sosialarbeidere hjelper elever med å bryte forventningspresset.

Fontene

Les saken i Fontene10/2014

FAMILIEENHETEN, SVOLVÆR:  Få steder er samarbeid satt bedre i system.

FAMILIEENHETEN, SVOLVÆR: Få steder er samarbeid satt bedre i system.

Fontene

Les saken i Fontene 9/2014

SPRØYTEROMMET, OSLO: Her dømmer ingen, alle får tilbud om hjelp og støtte.

SPRØYTEROMMET, OSLO: Her dømmer ingen, alle får tilbud om hjelp og støtte.

Fontene

Les saken i Fontene 8/2014

AKSEPT: Organisasjonen for HIV/AIDS-pasienter viser hvordan sykdommen ennå er et stort tabu 35 år etter epidemien brøt ut.

AKSEPT: Organisasjonen for HIV/AIDS-pasienter viser hvordan sykdommen ennå er et stort tabu 35 år etter epidemien brøt ut.

Fontene

Les saken i Fontene 7/2014

FUNKISHUSET, SANDNES: Gir rom til de som ikke har det.

FUNKISHUSET, SANDNES: Gir rom til de som ikke har det.

Fontene

Les saken i Fontene 6/2014

MONSTERBEDRIFTEN: Røffe ungdommer får en ny sjanse.

MONSTERBEDRIFTEN: Røffe ungdommer får en ny sjanse.

Fontene

Les saken i Fontene 5/2014

KLEPP BOLIGER, JÆREN: Vernepleiere viser hvordan integrering kan skje i praksis, i et vanlig villafelt.

KLEPP BOLIGER, JÆREN: Vernepleiere viser hvordan integrering kan skje i praksis, i et vanlig villafelt.

Fontene

Les saken i Fontene 4/2014

LÆRDAL ETTER STORBRANNEN: Sosialarbeiderne er med på gjenreisningen av et lokalsamfunn.

LÆRDAL ETTER STORBRANNEN: Sosialarbeiderne er med på gjenreisningen av et lokalsamfunn.

Fontene

Les saken i Fontene 3/2014

NORDRE AASEN, OSLO: Vernepleiere skaper livsmiljø for barn med medfødte tilstander. Et av få steder hvor små barn vokser opp i institusjon.

NORDRE AASEN, OSLO: Vernepleiere skaper livsmiljø for barn med medfødte tilstander. Et av få steder hvor små barn vokser opp i institusjon.

Fontene

Les saken i Fontene 2/2014

BARNEVERNET I FREDRIKSTAD: De ansetter menn bevisst for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet.

BARNEVERNET I FREDRIKSTAD: De ansetter menn bevisst for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet.

Fontene

Les saken i Fontene 1/2014

RVTS SØR: Underviser fagfolk om overgrep som folk flest unngår å snakke om.

RVTS SØR: Underviser fagfolk om overgrep som folk flest unngår å snakke om.

Fontene

Les saken i Fontene 12/2013

PEDER MORSET: Den tradisjonsrike folkehøgskolen åpner nye perspektiver for elevgruppa bestående av personer med og uten utviklingshemming.

PEDER MORSET: Den tradisjonsrike folkehøgskolen åpner nye perspektiver for elevgruppa bestående av personer med og uten utviklingshemming.

Fontene

Les saken i Fontene 11/2013

NAV LERKENDAL / HIST: NAV i Trondheim åpner arbeidslivet for studenter i praksis.

NAV LERKENDAL / HIST: NAV i Trondheim åpner arbeidslivet for studenter i praksis.

Fontene

Les saken i Fontene 10/2013

Stft. SIGNO CONRAD SVENDSEN: Vernepleiere oppnår kontakt med døve og blinde utviklingshemmede.

Stft. SIGNO CONRAD SVENDSEN: Vernepleiere oppnår kontakt med døve og blinde utviklingshemmede.

Fontene

Les saken i Fontene 9/2013

GATEMAGASINET ERLIK OSLO: Vernepleier ble selgernes kontaktpunkt.

GATEMAGASINET ERLIK OSLO: Vernepleier ble selgernes kontaktpunkt.

Fontene

Les saken i Fontene 8/2013

VILLA MAR, OSLO: LAR-pasienter får hjelp med å bygge opp et liv.

VILLA MAR, OSLO: LAR-pasienter får hjelp med å bygge opp et liv.

Fontene

Les saken i Fontene 7/2013

NAV KRISTIANSUND: Jobber hardt for å få flyktninger og innvandrere ut i det ordinære arbeidslivet.

NAV KRISTIANSUND: Jobber hardt for å få flyktninger og innvandrere ut i det ordinære arbeidslivet.

Fontene

Les saken i Fontene 6/2013

ROSA KOMPETANSE: Driver folkeopplysning ut i offentlig sektor om homofile, bifile og transpersoner.

ROSA KOMPETANSE: Driver folkeopplysning ut i offentlig sektor om homofile, bifile og transpersoner.

Fontene

Les saken i Fontene 5/2013

NAV KONGSBERG: Viser hvordan lykkes med å lage godt arbeidsmiljø på en krevende arbeidsplass.

NAV KONGSBERG: Viser hvordan lykkes med å lage godt arbeidsmiljø på en krevende arbeidsplass.

Fontene

Les saken i Fontene 4/2013

FRELSESARMEENS RUSOMSORG: Hjelper folk fra gata inn i hus.

FRELSESARMEENS RUSOMSORG: Hjelper folk fra gata inn i hus.

Fontene

Les saken i Fontene 3/2013

NAV / TRONDHEIM FENGSEL: Sosialarbeidere har opprettet egen NAV-filial inne i fengselet.

NAV / TRONDHEIM FENGSEL: Sosialarbeidere har opprettet egen NAV-filial inne i fengselet.

Fontene

Les saken i Fontene 2/2013

NAV SAGENE, OSLO: Lykkes ved hjelp av tett samarbeid med barnevernet.

NAV SAGENE, OSLO: Lykkes ved hjelp av tett samarbeid med barnevernet.

Fontene

Les saken i Fontene 1/2013

01.12.2015
12:54
01.12.2015 14:50