NORDLANDS TROMPETER: Hovedtillitsvalgt Inger Marie Jacobsen (t.v.) og vara Mette Nilsen får FO Nordlands sosialarbeiderpris for å ha vært uredde stemmer under nedleggelsen av foreldre- og barnavdelingen på Sollia.

NORDLANDS TROMPETER: Hovedtillitsvalgt Inger Marie Jacobsen (t.v.) og vara Mette Nilsen får FO Nordlands sosialarbeiderpris for å ha vært uredde stemmer under nedleggelsen av foreldre- og barnavdelingen på Sollia.

FO Nordland

Varslet politikerne - får pris

To uredde stemmer hedret for å snakke høyt om omstillinger.
10.03.2015
14:59
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Da Bufetat region nord la ned barne- og familiesenteret på Sollia (Sortland), raknet et kompetansenett som hadde forebygget omsorgssvikt for Vesterålens minste. Sju arbeidsplasser forsvant.

Les Fontenes sak om nedbyggingen her.

75 utspill og innlegg

Isteden for å godta omstillingen i det stille, bega hovedtillitsvalgt på Sollia, Inger Marie Jacobsen og hennes vara Mette Nilsen seg ut på mediaveien, med over 75 utspill og innlegg i media. De fôret politikere med innspill til Stortingets spørretime. For det ble de i mars tildelt FO Nordlands sosialarbeiderpris.

– Det er en del av det å være tillitsvalgt å tørre å stå fram. Det er ikke å være illojal, for dette handler om fag, sier Jacobsen.

– Trist og absurd

De er ikke frikjøpt, jobber 100 prosent som miljøterapeuter og har brukt kvelder og søndager på å skrive brev og innlegg.

– Målet var ikke nødvendigvis å beholde arbeidsplassene. Da vi skjønte at det ikke lot seg gjøre, var det viktig å få ut til folk og politikere hva som skjedde.

De fordøyer ennå beskjeden som kom fra styringsdirektoratet Bufdir i vinter: Gruppa 0-3 år er igen et regionalt satsningsområde i nord. Tilbud skal kanskje bygges opp igjen.

– Vi reagerer på at man politisk nå kommer og sier at man skal satse på noe man akkurat har bygget ned. Jeg blir litt lei meg. Vet man ikke hva man selv har tenkt? sier Jacobsen.

Trådde varsomt

Det var en stor fordel å være to tillitsvalgte. De fikk god støtte fra medlemmene, regiontillitsvalgt og fylkesavdelingen.

– Vi var veldig forsiktige med å kommentere ledelsen personlig. Vi fokuserte på den faglige delen og de nasjonale føringer om å satse gruppa 0-3 år. Velger man å bruke pressen må man ikke surre seg inn i det negative, som at det er synd på dem som mister jobben, mener Jacobsen.

Det er en del av det å være tillitsvalgt å tørre å stå fram. Det er ikke å være illojal, for dette handler om fag.

Inger Marie Jacobsen

10.03.2015
14:59
27.08.2015 20:01