Alvoret preget partene da riksmekleren ønsket velkommen på Riksmeklerens kontor mandag. Nå skal partene holde seg i Grensen i Oslo for å prøve og finne en løsning. Fra venstre: personaldirektør i staten Merethe Foss i Staten, riksmekler Nils Dalseide, LO Stats leder Tone Rønoldtangen, og Rikke Ringsrød fra Akademikerne.

Alvoret preget partene da riksmekleren ønsket velkommen på Riksmeklerens kontor mandag. Nå skal partene holde seg i Grensen i Oslo for å prøve og finne en løsning. Fra venstre: personaldirektør i staten Merethe Foss i Staten, riksmekler Nils Dalseide, LO Stats leder Tone Rønoldtangen, og Rikke Ringsrød fra Akademikerne.

Ole Palmstrøm

Utfordrende mekling i staten

Meklingen i lønnsoppgjøret i Staten er i gang og foreløpig er det vanskelig å spå utfallet. Leder av LO Stat, Tone Rønoldtangen sier at årsaken til at de brøt var dårlig framdrift.
13.05.2014
10:28
27.08.2015 20:01

nina.hanssen@lomedia.no

– Vi hadde møter med partene med det var ikke reelle forhandlinger. Vi har ikke fått innfridd et eneste krav, sa hun i forkant av meklingsstart.

VIDEO:

Tone Rønoldtangen før oppstarten i meklingen for de statsansatte

Rønoldtangen vet det blir et krevende hovedoppgjør, men er likevel optimist. Meklingen begynte i går.

Det ble brudd mellom partene 30. april, etter at avstanden mellom partene ble for stor. Rønoldtangen merket at det har vært regjeringsskifte på måten personaldirektøren uttalte seg på.

I likhet med de andre arbeidstakersammenslutningene, vil ikke Rønoldtangen si noe om selve meklingen, da det er avtalt at det er riksmekleren som skal informere fra meklingen.

– Vi er avskåret fra å gi detaljer fra det som skjer under mekling. Slik må det være. Det er en god ordning hvis den respekteres av alle, forklarer hun.

Derimot har Rønoldtangen lyst til å utdype litt LO Stats standpunkt før meklingen.

– Vi brøt fordi det var dårlig framdrift. Det var ikke relle forhandlinger i de møtene. Vi har ikke fått innfridd et eneste krav, sier hun.

Uklart tilbud

Rønoldtangen sier at det økonomiske tilbudet de fikk fra personaldirektøren, sier svært lite om hva staten egentlig ønsker.

– De har vært tydelige på at de vil ha store avsetninger til store lokale potter og at de ønsker et generelt tillegg. Men i tilbudet står det at det at det skal være et generelt tillegg i prosenter og ikke noen kronebeløp. Det at staten ikke møter oss på dette, tolker jeg at de ikke ønsker den samme lønnsutviklingen som LO Stat vil ha.

– Jeg tolket personaldirektøren dit hen, at hun mener avstanden mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten har blitt for liten. Det er i så fall er stikk i strid med det vi i LO Stat kjemper for, sier Rønoldtangen.

Hun sier at det har vært en villet utvikling og politikk fra de rødgrønne de siste ti årene at de lavest lønte skal ha en bedre lønnsutviklingen i kroner og øre.

– Dette har ført til at avstanden er redusert og dette er en utvikling vi ønsker å fortsette med.

Rønoldtangen er tydelig urolig for resten av meklingen, men sier at de kommer til å prøve å ro det i land.

Frist 26. mai

– Jeg er optimistisk. Vi skal få til et resultat. Jeg har tro på at mange av våre krav blir innfridd, sier hun.

Hun fastslår også at hun ønsker å legge mye energi i meklingen framover.

– Vi er beredt på mye hard jobbing i en periode fram til fristen gå ut.

Dersom meklingen ikke fører fram, går 4 500 statsansatte, organisert i ulike LO-forbund, ut i streik fra 26. mai.

YS varslet før helga at de tar ut 1 400 medlemmer i streik hvis meklingen ikke fører fram til et anbefalt forslag.

– Vi er fem parter og det vil handle om å gi og ta. Det vil bli hard jobbing framover, men jeg har trua. Det tar den tiden det tar og det er ikke uvanlig å mekle på overtid, sier LO Stat-lederen.

Arve Bakke var 18 timer på overtid, minner hun om.

Uenighet

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen har med seg et forhandlingsutvalg med representanter for de berørte forbundene.

I tillegg til lønnskravene, er det uenighet om hvor mye av lønnsmidlene som skal gis gjennom sentrale tillegg, og andelen som fordeles lokalt.

LO Stat ønsker å fordele mest mulig av midlene sentralt. Staten vil ha mest mulig av midlene ut lokalt. Det samme krever Akademikerne, mens YS Stat og Unio er mer på linje med LO Stat. Streikeretten gjelder kun i sentrale forhandlinger.

– Arbeidstakerne vil gradvis miste retten til å streike for bedre lønn, og forhandlingsmodellen blir rasert hvis staten vinner fram med sin linje i lønnsoppgjøret, frykter LO Stats leder, som mener dette er regjeringens politikk selv om motparten formelt er statens personaldirektør Merethe Foss.

Her tar LO Stat ut medlemmer hvis det blir streik:

• Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo

• Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo

• NAV Kontroll, Registerkontroll, Kontroll Forvaltning og sentralt yrkessykdomskontor, Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger

• NAV Servicesenter, Mo i Rana

• NAV Kontaktsentrene, Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger

• Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim

• Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Oslo

• Buf-direktoratet, Oslo

• Buf-etat - regionskontorer, Oslo, Bergen, Trondheim

• Buf-etat - inntak, oppfølging, fosterhjem, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø

• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Oslo, Bergen, Trondheim

• Finansdepartementet, Oslo

• Direktoratet for økonomistyring, Hamar

• Statistisk sentralbyrå, Oslo, Kongsvinger

• Finanstilsynet, Oslo

• Skattedirektoratet, Oslo

• Skattekontorene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Hamar, Bodø, Leikanger, Steinkjer

• Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Stavanger

• Skatteopplysningen, Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar, Bodø, Leikanger, Steinkjer

• Skatteetatens IT- og servicepartner, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Hamar, Bodø

• Forsvarsdepartementet, Oslo

• Forsvarets regnskapsenhet, Bergen

• Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo

• Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

• Kriminalomsorgsdirektoratet, Lillestrøm, Horten

• Kriminalomsorgen, Bergen

• Domstolene: Oslo Tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Oslo byfogdembete, Oslo

• Politidirektoratet, Oslo

• Politi- og lensmannsetaten, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø

• Klima- og miljødepartementet, Oslo

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo

• Statsbygg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø

• Kulturdepartementet, Oslo

• Oslo Bispedømme, Oslo

• Kunnskapsdepartementet, Oslo

• Universitetet i, Oslo, Bergen, Stavanger,Trondheim, Tromsø

• Landbruks- og matdepartementet, Oslo

• Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

• Fiskeridirektoratet, Bergen

• Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Bergen

• Olje- og energidepartementet, Oslo

• Samferdselsdepartementet, Oslo

• Statens vegvesen -Vegdirektoratet, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø

• Statens vegvesen, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø

• Utenriksdepartementet, Oslo

• Statsministerens kontor, Oslo

Her tar YS Stat medlemmer uti streik hvis meklingen mislykkes:

Politi og fengsel, toll og skatt, Nav, Forsvaret og alle departementene unntatt Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor, blir rammet av en eventuell YS-streik. Her kan du se den fullstendige oversikten over hvordan en YS-streik i staten vil ramme.

13.05.2014
10:28
27.08.2015 20:01

Mest lest