Trommald vil ensrette fosterhjem

Ulikhet preger fosterhjemsordningen i kommunene. Sjefen for statens barnevern vil utjevne fag- og pengestøtten.
11.08.2014
11:03
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

– Det har manglet felles rammer og retning på utviklingen av fosterhjemsordningen. I dag er mye overlatt til den enkelte kommunes skjønn og økonomi, skriver direktør i Bufdir, Mari Trommald på etatens hjemmeside.

Det mest betenkelige, ifølge lederen for statens Barne-, ungdoms- og familiedirektorat, er at det er liten sammenheng mellom fosterhjemmenes vilkår og barnas behov,

Hun vil ha faste standarder på hvilken økonomisk og faglig støtte fosterhjemmene skal få.

Pengestøtten skal være en rimelig kompensasjon for utgifter, framhever Trommald, men den skal ikke bli så stor at den blir en drivkraft for å påta seg omsorgen for barn.

Anbefalingene kommer i en rapport Bufdir laget på bestilling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

11.08.2014
11:03
27.08.2015 20:01