Kommunene må skjerpe rutinene for å oppdage vold og beskytte barn, mener barnas minister Solveig Horne.

Kommunene må skjerpe rutinene for å oppdage vold og beskytte barn, mener barnas minister Solveig Horne.

Eirik Dahl Viggen

Trapper opp innsatsen mot barnevold

2015 må bli året da Norge skjerper innsatsen mot barnevold. Det mener både Regjeringen og Riksadvokaten.
05.01.2015
15:08
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

På tampen av fjoråret sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og tre andre statsråder et brev til alle norske kommuner, der de ber alle landets ordførere og rådmenn om å gjennomgå sine rutiner for å sikre barn mot vold, melder NTB.

Gode nok?

Kommunene må spørre seg selv om faresignaler og mistanker blir fanget opp og meldt til barnevernet slik at barna kan få hjelp, skriver statsrådene.

Aftenposten har i en serie satt søkelys på vold mot barn, og har trukket fram i lyset flere saker der voksne har visst at barn lider under omsorgssvikt og overgrep, men der barnevernet enten ikke har blitt varslet eller har henlagt saken.

Ingen straffet

Straffelovens paragraf 139 pålegger en plikt til å avverge vold og overgrep mot barn. Hittil har ingen blitt straffet for brudd på denne, skriver Aftenposten.

– Vi har konkludert med at det synes å være for liten oppmerksomhet mot denne bestemmelsen. Riksadvokaten ønsker at det rettes mer fokus mot paragraf 139 i etterforskningen av blant annet familievoldssaker. Det vil bli tatt inn i mål- og prioritetsrundskrivet for 2015, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til Aftenposten.

05.01.2015
15:08
27.08.2015 20:01

Mest lest