Sykehusansatte har streiket siden 29. mai. 11. juni møtes YS, LO og Spekter hos Riksmekleren.

Sykehusansatte har streiket siden 29. mai. 11. juni møtes YS, LO og Spekter hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

LO, YS og Spekter:

Tirsdag kveld møtes partene i sykehusstreiken hos Riksmekleren

Partene i sykehusstreiken møtes hos Riksmekleren tirsdag, på initiativ fra mekleren. Rundt 650 sykehusansatte streiker.
11.06.2019
18:58
11.06.2019 21:21

Sykehusstreiken startet 29. mai og seks helseforetak er rammet. Nå har riksmekler Mats Wilhelm Ruland bedt partene om å gjenoppta samtalene. De skal derfor møtes hos Riksmekleren klokken 21 tirsdag, bekrefter Ruland til NTB.

– Jeg har tatt initiativ til samtalene fordi dette er en konflikt som nå har vart en stund og på et alvorlig område, sier Ruland.

Han understreker at det ikke er noe som har endret seg i situasjonen, men han ønsker å gjøre et nytt forsøk på samtaler for å se om partene kan bli enige.

Representanter fra LO Stat og YS vil være til stede.

Streik om pensjon

De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved flere av sykehusene varsler de streikende en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra de sine respektive direktører:

«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk hvor de som jobber under 20 prosent ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heter det i en pressemelding fra Fagforbundet.

– Vil ikke forskjellsbehandle

Spekter, som representerer arbeidsgiversiden, sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

11.06.2019
18:58
11.06.2019 21:21