Teknotrøbbel på FO-kongressen

Konstitueringen ble to timer forsinket fordi delegatene ikke fikk logget seg på ipadene.
– Jeg var aldri utenfor komfortsonen, sier dirigent Gudmund Rype.
19.03.2015
15:14
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no.

Han håndterte situasjonen med slentrende humor.

– Alle skjønte at det var tekniske problemer som forårsaket problemene med påloggingen, og at det ikke var menneskelig svikt, sier Gudmund Rype.

Han forteller at alle sakspapirene ligger i en backup.

– Jeg opplevde aldri at det var en krise. Sekretariatet gjorde jobben, og delegatene fulgte talerlista, framholder Rype.

Holder skjema

Rype regner med å ta igjen forsinkelsen i løpet av dagen.

– Vi tar kortere pauser, og holder på fram til middagen klokka 19.30, sier han.

Det kom forslag om å kutte kulturinnslagene.

– Det er ikke aktuelt. Kulturskolen i Nannestad skal opptre, og vi nekter ikke unger som har forberedt seg å komme på scenen, sier Rype.

Glede, respekt og ærlighet

Rype er en av de fire dirigentene som ble valgt til å lose delegatene gjennom kongressen som skal vare fram til søndag ettermiddag.

Christian Haaland, Runa Hjertø, Gry Gjefle og Gudmund Rype har mottoet Glede, respekt og ærlighet for måten de skal håndtere oppgaven på.

Spenningen rundt åpningen av kongressen har gjort at de foreløpig ikke har fått bruk for det hemmelig trikset de skal bruke hvis de ser at sidemannen holder på å sovne.

– Vi skal klype hverandre i låret. Et sort teppe henger foran dirigentbordet så delegatene ser ikke hva som foregår under bordet, forteller Haaland som leder de fire dirigentene.

De lover å holde et årvåkent blikk på de taleglade delegatene

– Vi er opptatt av at folk skal reise hjem med en god følelse, og at FO står samlet etter kongressen, sier Haaland.

Rype og Haaland forteller at det kan bli snakk om å kutte taletiden for å holde tidsskjema.

– Taletiden er fire minutter, det er veldig lang tid. I verste fall kutter vi taletiden ned til et halvt minutt, sier de to.

Votering

Dirigentene har reserverte plasser i restauranten.

– Det er i matpausene vi kan møtes, sier de.

De fire har foreløpig ikke opplevd forsøk på bestikkelser.

– Vi er ikke mottakelige for bestikkelser, men det er lov å prøve seg, ler de.

– Men folk er veldig opptatt av hvordan voteringene skal foregå i de forskjellige sakene. Det er mye makt i måten voteringene foregår, på sier Haaland.

Mer vil han ikke si om den saken.

Nøytrale i organisasjonsdebatten

– Vi har ikke diskutert innholdet i de enkelte sakene i forberedelsene til kongressen. Bare strukturen, forteller Haaland som leder dirigentbordet. Han har vært dirigent på to tidligere FO-kongresser.

Haaland har ingen sterke meninger om hvordan seksjonsrådene skal organiseres.

– Det er helt bevisst, det er nødvendig for å være sikker på at jeg er nøytral, forteller han.

Gudmund Rype har en klar mening om hvordan seksjonsrådene bør være organisert i framtiden. Men vil ikke fortelle hvilken løsning han går for.

– Jeg kommer ikke til å være dirigent under organisasjonsdebatten siden det kan så tvil om dirigentbordet er nøytrale, sier Rype.

Taletid

Dirigentene oppfordrer delegatene til å holde taletiden.

– Vi kan ikke holde på hele natten, sier Haaland.

De fire dirigentene er opptatt av at det skal være en god opplevelse å være på talerstolen, selv når taletiden blir kortet ned.

– Mange delegater har øvd på innleggene hjemme, kanskje de har lest innlegget for andre. Hvis de har planlagt at innlegget skal være på fire minutter og vi forteller at de må gjøre det unna på ett minutt rett før de skal opp er det forståelig at de blir frustrerte. Men stram taletid behøver ikke gå ut over stemningen, mener Haaland.

Stram taletid behøver ikke gå ut over stemningen

Christian Haaland, sjefsdirigent

19.03.2015
15:14
27.08.2015 20:01