Martin Guttormsen Slørdal

LO, YS og Spekter:

Sykehusansatte trapper opp streik for pensjon fra første krone

Mandag trapper LO og YS opp sykehusstreiken for andre gang. Streiken går nå inn i sin fjerde uke.
19.06.2019
10:16
19.06.2019 21:33

tormod@lomedia.no

anders@lomedia.no

Kravet er at også sykehusansatte med stillingsprosenter under 20 prosent blir meldt inn i pensjonsordninga. I dag tjener de ikke opp alderspensjon på lønna og har heller ikke rett på uføre- og etterlattepensjon, slik kommuneansatte gjør.

Nå trapper LO opp streiken med 87 medlemmer. YS tar ut ytterligere 56 medlemmer. Det betyr at totalt 810 sykehusansatte streiker fra mandag 24. juni.

Pensjon fra første krone: Venstresida håper sykehusstreiken kan bane vei

Stor streikevilje

Kravet om pensjon fra første krone gjelder over 4.000 arbeidstakere i sykehusene. Rundt 70 prosent er kvinner, og over halvparten er arbeidstakere under 35 år.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for tre uker siden. Til tross for at det tar på å streike så lenge, er de streikende ved godt mot. Det er en viktig kamp vi utkjemper. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss, uttaler nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet i en pressemelding.

De sykehusansatte gikk ut i streik 29. mai før streiken ble trappet opp 11. juni. I dag er 669 personer i streik. Disse jobber på Oslo universitetssykehus (126), St. Olavs hospital (121), Helse Bergen (138), Sørlandet sykehus (157), Universitetssykehuset i Tromsø (27) og Sykehuset Østfold (101).

Kampvilje i YS

– Nå forventer vi svar på det vi spør om. Den øredøvende stillheten fra arbeidsgiver på spørsmålet om pensjon fra første krone provoserer de streikende. Streikeviljen er stor, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, i en pressemelding.

YS varsler at de tar ut 56 Delta-medlemmer i streik, ved Helse Bergen (11), Sykehuset Østfold (14) og St. Olavs hospital (31). LO tar ut 87 Fagforbundet-medlemmer ved Oslo universitetssykehus (9), Sørlandet sykehus (5), Vestre Viken (32), Sykehuset i Vestfold (21) og Ahus (20).

Ingrid Rasten vil sikre pensjonen til velferdsstatens kvinner

Spekter avviser kravet

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeninga for offentlig ansatte. Derfor mener fagforbundene det er spesielt viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordninga. Arbeidsgiveren avviser kravet.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, har leder for Spekter Helse, Herlof Nilssen, uttalt i en pressemelding.

Undergraver streikeretten

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, kjøkken og servering, renhold, pasient- og varetransport, ifølge YS.

– Vårt streikeuttak fører ikke til fare for liv og helse, heller ikke med denne opptrappingen. Vi vil i utgangspunktet ramme arbeidsgiver, og beklager at streik i sykehusene dessverre også rammer pasienter i form av avlyste timer og ventetider, sier Ruud Thorkildsen.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon. Vi registrerer og beklager at Spekter ikke bruker denne muligheten, og dermed i praksis undergraver streikeretten, sier hun.

Tvungen mekling

Fredag 28. juni har sykehusstreiken vart en måned. Etter loven skal partene da inn til tvungen mekling hos Riksmekleren. Dermed møtes LO Stat og Spekter klokka 10 denne dagen.

– Vi stiller opp og håper at det skjer noe, men vi har ingen signaler på det nå, sier LO Stats forhandlingsleder, Øystein Gudbrands.

Forrige gang partene hadde kontakt var i den frivillige meklingen 11. juni.

– Det er den eneste kontakten vi har hatt siden streiken startet, og det var bare en liten runde der vi konstaterte at vi fortsatt var uenige, sier Gudbrands.

Stor støtte

Folk flest støtter de sykehusansatte sitt krav. 91 prosent er enige i at deltidsansatte skal ha rett til pensjon, ifølge en meningsmåling.

De streikende er organisert i LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo, i tillegg til YS-forbundene Delta og Parat.

Selv om legene og sykepleierne kommer under andre ordninger, har deres forbund uttrykt støtte til streiken. Både Sykepleierforbundet og Akademikerne Helse, som også omfatter Legeforeningen, har gått ut med støtteerklæringer.

19.06.2019
10:16
19.06.2019 21:33