Sosionomer i kamp

Sosionomen har blitt usynlig for arbeidsgivere, politikere og folk flest, kanskje også for seg selv, mener Caroline Engh Persson, initiativtaker til Sosionom REIS DEG. I dag demonstrerte hun og 30-40 andre foran Stortinget.
17.06.2014
16:02
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Engh Persson er overveldet over responsen etter at hun for tre uker siden tok initiativ til at sosionomene må gjøre som bøndene, og ta til gatene og kreve sin rett.

I underkant av 2000 personer følger facebooksiden Sosionom REIS DEG.

Skvises ut

Under dagens aksjon foran Stortinget holdt initiativtakeren appeller sammen med Ann Katrin Bergan på vegne av seg selv og andre sosionomer. De snakket om hvordan deres profesjon skvises ut av stadig flere tjenester og arbeidsområder, og hvorfor akkurat deres kompetanse trengs i velferdstjenestene.

Mer enn HELFO

Aksjonen Sosionom REIS DEG startet som en protest mot at HELFO ikke lenger refunderer utgifter til behandling gitt av sosionomer i den spesialiserte rusbehandlingen. Dette innebærer at bare helsefaglig utdannet personell som vil kunne kreve egenandeler og refusjon.

Les også: Sosialarbeidere skvises

Sosionomene blir dermed en ren utgift for sykehusene, som i framtida ikke vil ansette dem i det hele tatt, påpekte de to i sine appeller.

– Vi står her i dag på grunn av ett pennestrøk. Det startet med HELFO, men har blitt så veldig mye mer. For det er ikke noe nytt at vi sosionomer blir oversett, sa Engh Persson. Hun viste blant annet til at Nav i lang tid ikke ramset opp sosionomer blant de profesjonene de ønsker ansatt.

Krever autorisasjon

Aksjonen krever, i likhet med FO, autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger. Med en autorisasjonsordning vil personer som ikke er egnet kunne fratas retten til å utøve yrket. Det gir trygghet både for yrkesutøverne og brukerne av tjenestene, påpeker de.

Å kreve autorisasjon på lik linje som andre profesjoner i helsevesenet innebærer å kreve sin naturlige plass til å utøve faget, fastslår Engh Persson. Hun mener det er på høy tid at sosionomer hever stemmen.

– Vi har vært så usynlige at ingen spør etter oss når de får et problem som kan løses med sosialfaglig arbeid, sa hun til de frammøtte, som i hovedsak var meningsfeller.

Hjelp fra Venstre

Sosialarbeidernes beste allierte på Stortinget i denne saken har viste seg å være Venstres Ketil Kjenseth. Han har stilt helseminister Bent Høie spørsmål om bortfallet av refusjon, og forsikret aksjonistene at han ville fortsette å slåss for tverrfaglige tjenester inne på Stortinget.

Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne) stoppet opp og fikk med seg sosionomenes krav, men ingen fra regjeringspartiene var å se.

Mot slutten kom en delegasjon fra FOs landsstyre, som er samlet i Oslo i dag og i morgen.

Flere takket Caroline Engh Persson for initiativet. Selv er hun fornøyd med oppslutningen.

Ikke i vinden

Hvordan har det gått til at sosionomprofesjonen har blitt så usynlig som du beskriver her i dag?

– Det handler nok om flere ting, for eksempel om hva som har vært i vinden politisk. Det har lenge rådet en økonomisk tankegang som vi ikke helt har klart å plassere oss inn i. Og så er vi tre små grupper, det blir lett litt uklart for folk hva vi kan. At vi bare har tre års utdanning kan også være et problem. Om vi hadde en felles sosialarbeiderutdanning med to år felles og tre års spesialisering tror jeg vi ville stått sterkere, avslutter sosionomen.

Ikke ønsket politikk

Når det gjelder den såkalte HELFO-saken, som startet det hele, har helseminister Bent Høie svart Venstres Ketil Kjenseth at HELFOS nye praksis ikke er i tråd med den politikken regjeringen ønsker:

«Jeg mener det er gode faglige grunner til å vurdere regelverket i tråd med dagens praksis og rusreformen, hvor prinsippet om tverrfaglighet ble slått fast. Pasientene ønsker også en tverrfaglig tilnærming. Helse- og omsorgsdepartementet utreder nå om det er behov for regelverksendringer, og vil om kort tid komme med en vurdering av dette», skriver Høie.

17.06.2014
16:02
27.08.2015 20:01