LOKALE FORHANDLINGER: Statens personaldirektør, Gisle Norheim, konstaterer at de lokale forhandlingene i staten drar ut, men skulle gjerne hatt enda større lokale potter.

LOKALE FORHANDLINGER: Statens personaldirektør, Gisle Norheim, konstaterer at de lokale forhandlingene i staten drar ut, men skulle gjerne hatt enda større lokale potter.

Ole Palmstrøm

Lønnsoppgjør i staten:

Snart starter årets lønnsoppgjør, men i staten er de ikke ferdige med fjoråret

En rekke store, statlige etater er ikke ferdige med de lokale oppgjørene for 2019. 15. april starter årets lønnsoppgjør i staten.
26.02.2020
14:33
26.02.2020 14:33

anders@lomedia.no

I fjorårets mellomoppgjør avtalte partene i staten å sette av 40 prosent av potten til lokale forhandlinger. Disse skulle være ferdige innen 1. november 2019.

Den fristen har mange av de store etatene ikke klart.

Det betyr at de lokale tilleggene ansatte her har fått, ennå ikke er utbetalt. Det skjer først når forhandlingene er helt ferdige.

På etterskudd

Forsvaret har ikke kommet til enighet med partene i avtalen de har med LO Stat, YS og Unio. Akademikerne ble enige i høst. Her opplyser NTL Forsvaret at hovedspørsmålet er om hvor mye av de faste og variable tilleggene forsvarsansatte har, som skal være pensjonsgivende.

Nav er heller ikke ferdige med forhandlingene for avtalen til LO Stat, Unio og YS. Akademikerne ble enige før fristen. Oppgjøret her havnet i Statens lønnsutvalg før det kunne forhandles ute på driftsenhetene. Fristen for å bli ferdige er nå 31. mars, opplyser NTL Nav.

Kriminalomsorgen er ikke ferdige, og det er planlagt en tvisteløsning 9. mars. Ulike forbund har brutt forhandlingene, og om dette ikke blir løst innen 31. mars, blir det en ny runde til Statens lønnsutvalg, opplyser Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Politiet har sin siste uenighet igjen, og denne skal behandles i Statens lønnsutvalg 2. mars, opplyser NTL Politiet.

Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest

– Ikke uvanlig

Personaldirektør Gisle Norheim i staten mener det ikke er oppsiktsvekkende at mange av de største etatene i staten ennå ikke er ferdige med de lokale forhandlingene.

– Det er ikke uvanlig at etater søker partene sentralt om å få utsette sine forhandlinger. I noen tilfeller er det en helt logisk konsekvens dersom de ikke blir enige i de lokale forhandlingene. Vi har tvisteløsninger for dette, og da går tiden. Det er i hvert fall ikke unormalt, sier Norheim.

– Synes du dette er en effektiv måte å gjennomføre lønnsoppgjørene på?

– Jeg har de siste ukene hatt møter med nærmest alle statlige virksomheter, og det alle ønsker og gir uttrykk for, er at de vil ha større lokalt handlingsrom og mer til lokale forhandlinger. De synes det er mer effektivt å gjennomføre forhandlingene lokalt, og skulle gjerne hatt mer satt av til dét, sier han.

– Så når staten har brukt å åpne forhandlingene med at hele potten skal fordeles lokalt, blir kravet «105 prosent av potten lokalt i år»?

– Hehe. Vi har ikke 105 prosent, og jeg ville aldri fortalt til noen andre enn partene hva vårt utgangskrav er. Det får de vite onsdag 15. april, sier Norheim.

26.02.2020
14:33
26.02.2020 14:33