TREG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus refser Barnevernet i Eidsvoll for langdryg saksbehandling

TREG: Fylkesmannen i Oslo og Akershus refser Barnevernet i Eidsvoll for langdryg saksbehandling

Elisabeth Nordskog

Sendrektig barnevern i Eidsvoll

Fire av fem barnevernssaker i Eidsvoll ble ikke undersøkt i fjor. For dårlig, mente Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og satte igang særskilt tilsyn.
15.04.2015
12:58
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

«Vi henlegger ikke så mange saker. Dette gjaldt fem tilfeldige meldinger som fylkesmannen ba om å få sendt og se på», skriver konstituert barnevernsleder Ragnhild Øvrebotten i en epost når Fontene ber henne kommentere kritikken fra Fylkesmannen.

Kontroll over overskridelser

Det var i en rutinekontroll i 2014 at Fylkesmannen oppdaget at barnevernstjenesten i Eidsvoll brøyt tidsfristene i 51 prosent av sakene. Dermed ble det opprettet særskilt tilsyn.

Konstituert barnevernleder Ragnhild Øvrebotten mener at det er feil å si at de henlegger fire av fem saker uten å undersøke dem, slik Eidsvoll Ullensaker blad skrev tidligere i uka.

«Dette gjaldt fem tilfeldige meldinger, som Fylkesmannen ba om å få tilsendt og se på», skriver hun.

Hun forteller at tidsfristene var fokuset i hele 2014:

«I desember i fjor holdt barnevernet tidsfristen i de fleste sakene, og tidsfristen ble brutt i kun 2,6 av sakene.»

Mangelfull oppfølging

Fylkesmannen mener barnevernstjenesten har latt være å undersøke flere saker som burde vært fulgt opp. De er bekymret over at barneverntjenesten ikke har gitt skriftlig vurdering av meldingens innhold.

«Dermed kan det i ettertid være vanskelig å forstå hvordan sakene er vurdert», skriver avdelingsdirektør Bente Rygg i et brev til kommunen.

Øvrebotten forteller at familiene det gjaldt fikk hjelp av Familiens hus som er knyttet til forebyggende tjenester.

«Vi hadde rutiner på at barnevernet henviser saker videre i saker hvor en vurderte at familien kunne få hjelp på et lavere nivå – uten at det trengte å bli en barnevernssak. Saker som trengte videre eller mer omfattende tiltak ble meldt videre etter at det hadde blitt forsøkt å få til en endring i forebyggende tjeneste», skriver hun til Fontene.

Barnevernstjenesten Eidsvoll

En rutinekontroll i januar 2014 viste at barneverntjenesten overskred tidsfristen for undersøkelsessaker i 51 % av sakene.

I desember 2014 var tallet nede i 2,6 %.

Pr 31.12.2013 var det 334 meldinge til barnevernet, pr 31.12.2014 var antall meldinger 309.

Pr. 31.3.2013 var det 91 meldinger, samme dato 2014 var det 72 meldinger, og 31.3.2015 var det 92 meldinger.

25 av 79 barn i fosterhjem fikk ikke tilstrekkelig antall tilsynsbesøk.

Pr. 14. april i år har kommunen 143 barn med hjelpetiltak, og 49 barn som er under omsorg og bor i fosterhjem.

Barnevernstjenesten har 19,5 årsverk, men mister ett årsverk fra juli i år på grunn av innstramming i kommunens budsjetter.

Barnevernstjenesten har høyt sykefravær, konstituert leder vil ikke oppgi tallet.

15.04.2015
12:58
27.08.2015 20:01

Barnevernstjenesten Eidsvoll

En rutinekontroll i januar 2014 viste at barneverntjenesten overskred tidsfristen for undersøkelsessaker i 51 % av sakene.

I desember 2014 var tallet nede i 2,6 %.

Pr 31.12.2013 var det 334 meldinge til barnevernet, pr 31.12.2014 var antall meldinger 309.

Pr. 31.3.2013 var det 91 meldinger, samme dato 2014 var det 72 meldinger, og 31.3.2015 var det 92 meldinger.

25 av 79 barn i fosterhjem fikk ikke tilstrekkelig antall tilsynsbesøk.

Pr. 14. april i år har kommunen 143 barn med hjelpetiltak, og 49 barn som er under omsorg og bor i fosterhjem.

Barnevernstjenesten har 19,5 årsverk, men mister ett årsverk fra juli i år på grunn av innstramming i kommunens budsjetter.

Barnevernstjenesten har høyt sykefravær, konstituert leder vil ikke oppgi tallet.