OPPVEKST: For alle mennesker kan forholdet til søsken i løpet av livet bli viktigere enn forholdet til foreldre og annen familie.

OPPVEKST: For alle mennesker kan forholdet til søsken i løpet av livet bli viktigere enn forholdet til foreldre og annen familie.

Colourbox.com

Seks av ti fosterbarn lever atskilt fra sine søsken

I 2013 bodde seks av ti fosterbarn ikke sammen med sine søsken. Regjeringen lovet tiltak. Tallene for 2016 viser ingen endring i situasjonen.
14.09.2016
09:17
14.09.2016 09:17

Søskenbarometeret fra SOS-barnebyer i 2016 viser at 57 prosent av fosterbarn som har søsken, ikke får bo sammen med dem. Det betyr at ingenting i realiteten er endret siden forrige undersøkelse, i 2013. Den gang vakte resultatene oppsikt, og regjeringen lovet i Sundvolden-erklæringen å «prioritere tiltak som sikrer at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med sine søsken».

Mangler konkrete tiltak

I regjeringens Fosterhjemsmelding i mars i år ble prioriteringen igjen understreket, og det ble nevnt at Bufdir har fått i oppgave å utarbeide faglige anbefalinger for at søsken skal få bo sammen.

– Vi har sett lite til konkrete tiltak. Noen faglige anbefalinger til det kommunale barnevernet om hva de bør prioritere hjelper lite hvis det ikke finnes rammeverk og midler til å følge opp med, sier Sissel Aarak, som er leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge, til NTB.

I Norge finnes det ikke offentlig statistikk over hvor mange fosterbarn som har søsken plassert i et annet fosterhjem. SOS-barnebyer har innhentet sine data fra barnevernsledere i norske kommuner. Undersøkelsen inkluderte over 4.400 barn i 2016.

Søskenplassering må utløse ekstra støtte

Organisasjonen vil nå ha et møte med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp):

– Det er ikke tilstrekkelig å ønske en endring, det må helt konkrete tiltak til. Vi vil møte statsråden for å legge fram våre forslag til løsninger, sier Aarak.

Kravene inkluderer innstramming av regler og større ressurser i form av kompetanse og økonomiske midler:

– Sørg for at søskenplasseringer alltid utløser ekstra støtte og oppfølging for fosterfamiliene. Lag konkrete retningslinjer for plassering av søsken og for oppfølging av søsken i barnevernet. Innfør en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien.

Aarak ber også om at dersom søsken må skilles, skal det alltid begrunnes med hensyn til barnets beste, ikke med mangel på ressurser.

Den vanligste årsaken til at søsken skilles fra hverandre i fosterhjem, er mangel på fosterhjem som kan ta seg av flere søsken.

– Brudd på FNs barnekonvensjon

– Å ha omsorg for flere barn er krevende, og dersom fosterforeldre skal være villige til påta seg en slik oppgave, må hjemmet få gode rammer med tett og tilrettelagt hjelp og faglig veiledning, sier Aarak

Når søsken urettmessig skilles, er det et brudd på deres rettigheter etter FNs barnekonvensjon, som sier at barn har rett til beskyttelse av sitt familieliv, og familie omfatter også søsken.

For alle mennesker kan forholdet til søsken i løpet av livet bli viktigere enn forholdet til foreldre og annen familie. Søsknenes betydning kan bli enda større når foreldre faller fra og barna bare har hverandre. Søskenrelasjoner kan utvikle trygghet, omsorgsfølelse, identitet og selvkontroll.

– Når søsknene selv blir spurt, svarer en stor andel at de ønsker å vokse opp sammen. Da er det opp til samfunnet å sørge for at det lar seg gjøre, sier Aarak.

Hun legger til at det i enkelte situasjoner er gode grunner til å la søsken fra et ustabilt hjem vokse opp hver for seg, men i de fleste tilfeller er det et mål å la søsknene vokse opp sammen.

(©NTB)

14.09.2016
09:17
14.09.2016 09:17