OMSKIFTELIG TILVÆRELSE: Ruzzel Solberg i Landsforeningen for barnevernsbarn har kjent på kroppen hvordan det er å skifte saksbehandler mange ganger per år.

OMSKIFTELIG TILVÆRELSE: Ruzzel Solberg i Landsforeningen for barnevernsbarn har kjent på kroppen hvordan det er å skifte saksbehandler mange ganger per år.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernet:

Ruzzel hadde 12 saksbehandlere på to år

Ruzzel Solberg, barnevernsbarnas leder, støtter FO og Fagforbundets krav om maks 15 barn per ansatt i barnevernet. Barnas minister, Solveig Horne, er ikke overbevist.
29.04.2016
14:26
29.04.2016 14:28

solfrid.rod@lomedia.no

Tidsnød og høy turnover i staben truer kvaliteten i det kommunale barnevernet, argumenterte Mona Berger, hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim kommune, under fredagens frokostseminar arrangert av FO og Fagforbundet.

– Det tar tid å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Det tar tid å utrede, kartlegge, dokumentere og vurdere ordentlig, påpekte Berger.

Åtte av 10 barnevernsansatte oppgir, i FOs undersøkelse fra 2015, arbeidspress og tidsnød som hovedårsak til at de ikke får gjort en så god jobb som de ønsker.

KREVER MANNSKAP: Det hjelper ikke å ha topp kompetanse om du ikke har tid til å gjøre jobben i barnevernet, sier Mona Berger, hovedtillitsvalgt i Trondheim.

KREVER MANNSKAP: Det hjelper ikke å ha topp kompetanse om du ikke har tid til å gjøre jobben i barnevernet, sier Mona Berger, hovedtillitsvalgt i Trondheim.

Eirik Dahl Viggen

Mona Berger mener en veiledende bemanningsnorm er helt nødvendig for å bedre kvaliteten i barnevernet og for å forhindre at ansatte slutter etter kort tid.

Uheldig for både barn og ansatte

I dag er det ifølge FO en ond spiral der kun nyutdannede søker seg til det kommunale barnevernet. Etter kort tid er de sykmeldt og utslitt, og søker seg vekk. Det betyr at barn og familier får nye saksbehandlere, og må begynne på nytt.

Berger understreker at normen skal være veiledende.

– Hvis en ansatt har 17 saker og sier at det går greit å få en ny sak, skal vi selvsagt ikke si nei.

12 saksbehandlere på to år

Ruzzel Solberg, nyvalgt leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, støtter kravet om bemanningsnorm.

Hun opplevde selv å ha 12 saksbehandlere på to år.

– Vi sier ja til bemanningsnorm, fordi vi kjenner på kroppen at de ansatte har en altfor stor belastning i dag, sa Solberg.

Begrenser kommunene

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er usikker på kom bemanningsnorm er riktig grep. Kommunene skal få større ansvar for barnevernet, og må ha stor frihet til å organisere tjenestene ut fra lokale forhold, mener Horne.

– En nasjonal norm vil begrense friheten til å organisere etter lokale behov. Jeg er redd det kan gi dårligere tjenester, sier Horne.

KREVER BEDRE BARNEVERN: FO og Fagforbundet samlet kreftene med frokostdebatt. Til stede var barnevernledere, Bufdir, Oslo-byrådet, organisasjoner og folk fra rørsla.

KREVER BEDRE BARNEVERN: FO og Fagforbundet samlet kreftene med frokostdebatt. Til stede var barnevernledere, Bufdir, Oslo-byrådet, organisasjoner og folk fra rørsla.

Eirik Dahl Viggen

Ifølge statsråden har hver ansatt i dag gjennomsnittlig ansvar for ti saker, altså mindre enn de 15 som FO og Fagforbundet krever som tak.

– Det hjelper lite at gjennomsnittet er greit når vi vet at enkelte ansatte har ansvar for 38 familier, repliserte Berger.

Tiltak for å heve kvalilteten

Solveig Horne roser den forrige regjeringen for å ha skaffet flere hoder og hender i det kommunale barnevernet, og mener kommunene må følge opp og ta ansvar for kvaliteten.

– Til dere som jobber der ute; dere gjør en fantastisk jobb hver eneste dag i de vanskelige jobbene dere står i. Men noe av kritikken mot barnevernet er berettiget. Det må vi ta tak i, fordi barnevernet er avhengig av tillit, påpekte Horne.

Hun mener regjeringen er godt i gang med å styrke kvaliteten i barnevernet. Og nevner tiltak som:

Struktur- og kvalitetsreform ute på høring

• Bufdir som fagdirektorat med ansvar for å oppdater og støtte de ansatte i kommunene

• En gjennomgang av kvaliteten på utdanningene til barnevern

• Mer videre- og etterutdanning

– Vanskelig å tallfeste

Anne-Beth Brekke Tvedt, leder i barnevernstjenesten i Fredrikstad, er heller ikke overbevist om at bemanningsnorm er løsningen.

– Jeg har selv opplevd som saksbehandler at åtte saker har vært for mye, en annen gang at 20 saker var helt i orden. Det kommer an på hvilken kompetanse den ansatte har. En nyutdannet trenger mer tid og veiledning enn en dreven barnevernsarbeider, påpekte Tvedt.

Som leder kan man drømme om mer erfarne ansatte, bedre utdanning og forpraksis før utdanningen, men sånn er ikke virkeligheten. Og det er lederens plikt å sikre tilstrekkelig kompetanse i tjenesten, understreket Tvedt.

Blant hennes 70 ansatte har bare fem sluttet de siste fire årene.

– Dreier oppmerksomheten

Fra Helsetilsynet opplyste Jo Kittelsen at tilsynsmyndigheten generelt er skeptisk til bemanningsnormer. Erfaringen er at tallfesting dreier oppmerksomheten vekk fra innhold og kvalitet og over på det som kan tallfestes, sa hun.

– Ordførere og rådmenn må ta ansvar, det er deres barnevern, ikke de ansattes. Lederne i kommunene har ansvar for å drive internkontroll, det betyr at de skal vite at de ansatte opplever sin arbeidshverdag slik dere beskriver her. Jeg er i tvil om bemanningsnorm er riktig, men jeg er ikke i tvil om at kommunens ledere skal sikre et forsvarlig barnevern, sa Kittelsen.

Mer menneskelig

Solveig Hornes forgjenger, Inga Marte Thorkildsen, har nå det politiske ansvaret for barnevernet i Oslo kommune.

Hun lover at barnevernet i hovedstaden skal få avlastning. Helsestasjonene skal rustes opp, og alle Nav-lederen skal få klar beskjed om det ansvaret Nav har for å se barna i familier som sliter.

AMBISJONER: Byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, vil gjenreise barnevernets menneskelighet.

AMBISJONER: Byråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, vil gjenreise barnevernets menneskelighet.

Eirik Dahl Viggen

Alle fagfolk som møter barn, fra førskolelærer til fastleger, må dessuten lære mye mer om vold og overgrep, mener Thorkildsen.

– Menneskelighet har blitt borte. Barn tør ikke å fortelle til voksne med masker, voksne som ikke sier noe om seg selv og som ikke reagerer når de forteller om det vonde. Menneskeligheten må tilbake, fastslo Thorkildsen.

Må informere mer

I lys av siste tidens kritikk og demonstrasjoner i inn- og utland tok flere til orde for at barnevernet må bli bedre til å informere om sitt arbeid.

– Særlig i det første møtet med en familie opplever vi at folk har googlet og lest. Jeg har opplevd innvandrerforeldre som sitter og gråter og etter hvert spør når vi skal ta barna. Vi må ut og fortelle hva barnevernet gjør, som minst av alt er å ta barn, sa Lasse Olsen fra FOs profesjonsråd for barnevernspedagoger.

Han fikk støtte fra Anne-Beth Brekke Tvedt, som fortalte at barnevernet i Fredrikstad har satset mye på mediene. I tillegg arrangeres Åpnet hus, der folk kan komme og høre om barnevernets arbeid og finne ut mer om hva det vil å fosterforeldre, besøkshjem osv.

29.04.2016
14:26
29.04.2016 14:28