Privatisering møter samlet front fra LO og Unio

Profitten i de private selskapene i velferd tas ut på lønn, bemanning og pensjon, den muligheten må fjernes, er budskapet fra velferdskonferansen i Østfold.
01.09.2015
10:08
02.09.2015 11:00

EIRIK DAHL VIGGEN edv@lomedia.no

Privatisering av velferd havnet i skyteskiva under LO og Unios felles konferanse i Sarpsborg mandag.

– Kampen mot privatisering er for viktig til å kive oss imellom, sier fylkesleder i FO Østfold, Patrik Dahlqvist.

Opptil 90 prosent av kostnadene i produksjon av velferd er til personal, påpeker Linn Herning i For velferdsstaten og forfatter av Velferdsprofitørene (Forlaget Manifest, 2015).

For å skape profitt, må personalutgiftene ned. Det skjer på tre måter, argumenterte Herning:

• Bemanning

• Lønn

• Pensjon

Inntektene kan økes ved å legge press på oppdragsgiver: "Øk finansieringen eller vi trekker oss ut." Når kommunen har lagt ned sitt eget tilbud og tjenesten er lovpålagt, har kommunen lite annet valg enn å bla opp.

Privat barnevern vokser raskest

Ida Søraunet Wangberg, også hun fra Manifest, skriver om kommersialisering innen barnevernet.

– Selv om mange tenker at barnevernet er den delen av velferdsstaten som egner seg minst for kommersialisering, er det her det har kommet lengst.

Wangberg og Herning redegjorde for flere eksempler på selskaper og eiere som fullt lovlig har lykkes i å legge til side store beløp. Det skjer gjennom at eierne gjennom offentlig finansiering over en årrekke bygger opp egenkapital og eiendom.

Profitt avleires i eiendom

– Å innrapportere utbytte er amatørenes måte å gjøre dette på. Det er for synlig og ser ikke pent ut i regnskapet, sier Wangberg.

Isteden dukker det opp bygningsmasse og eiendomsselskaper med betydelige kassabeholdninger. Eller man kan kjøpe tjenester fra et annet selskap man eier og føre det opp som økte kostnader overfor en kommunal eller statlig oppdragsgiver.

Linn Herning viste hvordan ansattes lønns- og pensjonsrettigheter forvitrer idét private tar over driften av sykehjem, og støttet seg til Frifagbevegelse.no sine avsløringer om privat sykehjemsdrift:

Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

Nå velger vi arbeidsgivere

For oss handler valget 2015 om å velge våre arbeidsgivere, sa helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet i Moss, Ruth Thomsen.

Under Høyre-/Frp-styret i Moss har ansatte opplevd stort press på pensjonsrettighetene sine, forteller Thomsen. 62-åringer med få måneder igjen til de kunne ta ut avtalefestet pensjon, mistet den retten da sykehjemmet de jobbet på ble satt ut til privat drift. Alle med under 7 år igjen til 62 møtte den samme trusselen. Fagforeningene lyktes i siste liten å forhandle dem inn i andre kommunale jobber.

– Viktigst at behandling virker, uansett eier

Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) var en av få deltakere som hadde noe positivt å si om Solberg- regjeringen.

– En milliard til opprustning av rusfeltet, en ny nasjonal handlingsplan, det kom nå, ikke under de rødgrønne. Det er farlig å idealisere de statlige rusinstitusjonene, sier Johansen.

– Offentlige, private, ideelle, alle må underlegges den samme kritikken slik at brukerne får best mulig tilbud. Vi i RIO er mest opptatt av resultatene.

Felles kamp mot privatisering

FO, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund var blant arrangørene av den regionale velferdskonferansen i Østfold.

– Dette handler ikke bare om å vinne kommunevalget, sier fylkessekretær i FO Østfold, Kristine Hval Blekken, – men vel så mye om tariffoppgjøret. Det er der vi som fagforeninger kan gjøre noe. Ved å presse de private arbeidsgiverne innen barnevern og sykehjem til å følge lov og avtaleverk, kan vi lykkes med å få ut de useriøse aktørene.

Blekken viser til hvordan private barnevernsinstitusjoner driver ned lønnsutgiftene. De fleste pålegger sine ansatte lange arbeidsperioder uten at de får uttelling for sovende nattevakt. Privat ansatte må dermed være på arbeidsplassen betydelig flere døgn per år for å oppnå samme årslønn som sine kolleger i statens egne barnevernsinstitusjoner.

– LO og Unio må sammen stoppe dette, sier Blekken.

– Vi kan ikke bare drive ordinære lønnsforhandlinger med de private, for imens henter de inn økte lønnsutgifter gjennom pensjonskutt. Vi kan forhandle lønn til vi blir blå i fjeset.

– Vi kan ikke bare drive ordinære lønnsforhandlinger med de private, for imens henter de inn økte lønnsutgifter gjennom pensjonskutt.

Kristine Hval Blekken, fylkessekretær i FO Østfold

01.09.2015
10:08
02.09.2015 11:00

Mest lest