FORNØYD: - Begge parter opptrådte ryddig. Det var greie dager i Arbeidsretten, forteller Tore Kristiansen.

FORNØYD: - Begge parter opptrådte ryddig. Det var greie dager i Arbeidsretten, forteller Tore Kristiansen.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonskrangel for retten i Oslo

Tore Kristiansen har vært i Arbeidsretten. Lederen i FO Oslo mener kommunen brøt drøftingsretten da de kuttet nyansattes framtidige pensjon med 10 000 kroner i året.
09.04.2014
09:54
27.08.2015 20:01

vibeke.liane@lomedia.no

Arbeidsretten feller dommen i slutten av april. Kristiansen er forbannet over arbeidsgiverens framferd høsten 2011. Han mener de trumfet gjennom pensjonskuttet.

– Det høyrestyrte byrådet setter forhandlingsklimaet i fare når de turer fram på den måten, sier Kristiansen mens han finleser sakspapirene.

Som lyn fra himmelen

Det var høsten 2011 pensjonsstriden hos Norges største arbeidsgiver startet. I slutten av september var FO og de andre forbundene i to møter med Kontaktutvalget og PIO (Partene i Oslo kommune) hvor de diskuterte viktige saker med arbeidsgiveren. Ledelsens planer om å kutte i nyansattes pensjon ble ikke nevnt med ett ord.

Den 6. oktober ble klubbene innkalt til møter. Møtene skulle skje 14. og 20. oktober samt eventuelt 24. november. Enda pensjonskuttet skulle tre i kraft allerede 1. januar 2012.

Kristiansen mener arbeidsgiveren allerede hadde bestemt seg for hvordan pensjonen skulle endres, da de sendte brevet. Han føler seg snytt over at ledelsen ikke fortalte om pensjonskuttene i møtene i PIO.

– Ledelsen opptrådde uredelig. Siden tjenestepensjon ikke er tariffestet i Oslo kommune er det viktig at drøftingene er reelle. Det var de ikke.

Nytt forhandlingsklima

– Vi har ikke forhandlingsrett. Derfor er det viktig at drøftingsretten overholdes, understreker Kristiansen.

Etter to møter med forhandlingssammenslutningene sendte ledelsen i Oslo kommune forslagene til pensjonskuttene til bystyret for behandling. Fagforeningene fikk ikke innsyn i kommunens behandling av saken.

– Da så vi at det ikke var noen vits i å snakke mer med dem. De hadde allerede hadde bestemt seg. Vi sa ifra at vi ikke ville møte dem 24. november. Da skrev vi til ledelsen og fortalte at vi ikke så noen hensikt i å fortsette drøftingene, sier Kristiansen.

Han mener Høyrebyrådets framgangsmåte varsler et nytt forhandlingsklima i Oslo kommune.

– De har sittet ved makten i 16 år, og til nå har de respektert partene i arbeidslivet. Nå virker det som om alt skal skje fort. De samme taktene ser vi fra den blåblå regjeringen, mener Kristiansen.

Drahjelp fra industrien

Nå håper Kristiansen på drahjelp i tariffoppgjøret i privat sektor, hvor striden står om tariffesting av tjenestepensjonen.

– Pensjonen må være forutsigbar. Oslo kommune er tross alt Norges største arbeidsgiver, sier Kristiansen.

Han mener det blir vanskelig å rekruttere kompetente folk til kommunen hvis arbeidsgiverne får medhold i retten.

– Dette er et storbyproblem. Det er konkurranse om arbeidstakerne. Ansatte i privat sektor tjener mye bedre enn oss. En forutsigbar, god pensjon har vært vårt trekkplaster, sier Kristiansen.

Hvis retten kommer fram til at bystyret brøt drøftingsretten da de vedtok å sette ned pensjonen for nyansatte, må partene sette seg ved forhandlingsbordet.

– Det kan godt være at vi da kommer fram til det samme resultatet. Men da har vi forhandlet. Og det er et viktig prinsipp i arbeidslivet, sier Kristiansen.

Ordknapp kommuneadvokat

Advokat Ida Skirstad Pollen hos Kommuneadvokaten skal føre saken for Oslo kommune. Hun vil ikke svare på Fontenes spørsmålet om hvorfor Oslo kommune mener de har overholdt drøftingsretten. Hun vil heller ikke si hvorfor kommunen hadde det så travelt høsten 2011. Hun svarer heller ikke på spørsmål om hvor mye kommunen regner med å spare på pensjonskuttet.

NRK Østlandssendingen skrev i september 2011 at kommunen beregnet at innbetalingen til Oslo Pensjonsforsikring i 2027 vil reduseres med 125 millioner kroner som følge av kuttet

Dette er saken

Fra 1.januar 2012 ble pensjonen redusert fra 70 prosent av sluttlønna til 67,3 prosent, og er nå på linje med resten av kommune-Norge. For en arbeidstaker som tjener 400 000 kroner utgjør det en reduksjon av pensjonen på rundt 10 000 kroner i året. Pensjonen er ytelsesbasert.

Pensjonen i Oslo kommune er ikke tariffestet som i andre kommuner, eller lovfestet som i staten.

Oslo kommune har 55 000 ansatte, av dem er 1 500 organisert i FO.

Saken gikk i Arbeidsretten 2.- 4. april. I slutten av april avgjør retten om Oslo kommune brøt klubbenes drøftingsrett.

09.04.2014
09:54
27.08.2015 20:01

Dette er saken

Fra 1.januar 2012 ble pensjonen redusert fra 70 prosent av sluttlønna til 67,3 prosent, og er nå på linje med resten av kommune-Norge. For en arbeidstaker som tjener 400 000 kroner utgjør det en reduksjon av pensjonen på rundt 10 000 kroner i året. Pensjonen er ytelsesbasert.

Pensjonen i Oslo kommune er ikke tariffestet som i andre kommuner, eller lovfestet som i staten.

Oslo kommune har 55 000 ansatte, av dem er 1 500 organisert i FO.

Saken gikk i Arbeidsretten 2.- 4. april. I slutten av april avgjør retten om Oslo kommune brøt klubbenes drøftingsrett.