Sissel M. Rasmussen

Pengespillet er i gang

Statsbudsjettet kommer på torsdag. Les her hvor FO må bruke kreftene sine utover høsten.
11.10.2017
10:57

edv@lomedia.no

Mimmi Kvisvik, Fellesorganisasjonens leder, har seks forventninger før torsdagen, når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett 2018:

Eirik Dahl Viggen

• Utviklingshemmedes levekår må bedres

Regjeringen må nå følge opp den offentlige utredningen om utviklingshemmedes levekår som kom i fjor: NOU 2016:17 "På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming"

Tjenestene sliter fortsatt med for lav bemanning, tynnspredd kompetanse og manglende helhet, ifølge FO. Framfor alt trengs flere vernepleiere, mener Kvisvik.

– Kommunene søker om dispensasjon fra kompetansekravene i 80 prosent av tilfellene hvor tvang og makt brukes. Det er ikke et omfang du ser noen andre steder i velferdsstaten. Det betyr at regjeringen har ansvar for å satse særskilt på denne gruppa nå, sier Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

• Varig tilrettelagt arbeid (VTA) må økes med 500 plasser årlig

Ifølge Arbeidsforskningsinstituttet trenges 1500 plasser innen ordningen Varig tilrettelagt arbeid. FO krever 2000, fordelt på en økning med 500 per år gjennom stortingsperioden. Det er betydelig mer enn hva regjeringen har signalisert at den vil satse på.

Kvisvik er skeptisk til regjeringens planlagte forsøk med å overføre ansvar for VTA til kommunene. Det er i dag en statlig ordning.

Johannessen, Sara

• Barnevernet i kommunene må få flere hundre nye stillinger

Da regjeringen Solberg overtok regjeringskvartalet i 2013, ble foregående regjerings barnevernsløft innen kort tid avsluttet.

Barnevernstjenestene må igjen styrkes med øremerkede midler, mener Kvisvik.

– Vi må få ned antallet saker per saksbehandler. Ingen kan sitte med 40 saker, slik vi hører om i enkelte tilfeller. FO vil ha et tak på 15 saker.

Ifølge Kvisvik kan en saksbehandler for hver enkelt sak få opptil 20 personer å forholde seg til, inkludert familiemedlemmer, helsetjeneste, psykologisk pedagogisk tjeneste, skole. Med 40 saker betyr det 800 mennesker.

– Hvilken annen tjeneste hadde man akseptert det for? spør FO-lederen.

Sommeren 2015 viste FO sin spørreundersøkelse blant ansatte i barnevernstjenestene at 80 prosent mente de hadde en så stor saksmengde at de ikke var i stand til å gjøre en god nok jobb. Flere meldte at de går med konstant dårlig samvittighet.

Eirik Dahl Viggen

• Enslige mindreårige asylsøkere opp til 18 år må under barnevernet

Barn og ungdommer som søker asyl alene i Norge skal være barnevernets ansvar, mener FO. I dag gjelder dette bare det mindretallet som ennå ikke har fylt 15 år. De i alder 15-18 år faller nå inn under Utlendingsdirektoratet, sammen med voksne asylsøkere.

Kvisvik er også bekymret for alle som risikerer hjemsendelse på 18-årsdagen.

– Vi kan ikke sende unge på dør, til en usikker framtid i Europa, eller til land som Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til.

colourbox.com

• Bostøtte må ta hensyn til endringen av uføretrygden

Fra 2015 ble uføretrygd skattepliktig på samme måte som lønn. Dermed forsvant både lavere trygdeavgift, særfradrag og reglene om begrenset skatt for uføre.

Det betyr at man mister bostøtte fra Husbanken dersom uføretrygden før skatt overstiger et visst nivå – Uavhengig av hva du faktisk har å rutte med etter skatt. Dette er dypt urettferdig, mener Mimmi Kvisvik.

– Endringene har rammet noen av de mest utsatte i samfunnet, sier FO-lederen.

Eirik Dahl Viggen

• Sosionomutdanningen må påkostes

Sosionomutdanningen er i dag en billig utdanning for staten. Utdanningen er innplassert på det som kalles trinn F i finansieringssystemet. FO vil ha den opp på trinn E.

I så fall må staten subsidiere sosionomstudiet på nivå med utdanningene innen sykepleie, barnevernpedagogikk og vernepleie.

– Sosionomene skal jobbe med noen av de mest komplekse sakene. Da trenger de en utdanning hvor det investeres like mye som i øvrige yrker i velferdsstaten, sier Kvisvik.

11.10.2017
10:57

Mest lest