TRYKKSAKEN LEVERER: Papirutgaven av Fontene har ennå trofaste lesere.

TRYKKSAKEN LEVERER: Papirutgaven av Fontene har ennå trofaste lesere.

Eirik Dahl Viggen

Papir-Fontene populært blant FO-medlemmer

Fontene er fortsatt FO-medlemmenes viktigste informasjonskanal.
22.01.2016
11:08
22.01.2016 11:08

mia.paulsen@lomedia.no

Fontene er fortsatt i førersetet, melder FOs nyhetsbrev. En spørreundersøkelse blant et utvalg FO-ere viser at 80 prosent bruker Fontenes papirutgave for å holde seg orientert om hva som skjer i forbundet.

Fontenes egen leserundersøkelse ga liknende resultat: 72 prosent sier at de leser alle utgavene i løpet av et år.

Fontene mister to utgaver i 2016

Tross høy tilfredshet med medlemsbladet vedtok FOs landsstyre i desember å kutte ned antall utgaver fra 12 til 10 fra og med 2016. Fontene Forskning skal fortsette å gis ut to ganger i året. Forbundet vil bruke mer penger på informasjons- og kommunikasjonsarbeid, mindre på fagbladet.

Landsstyret ønsker bladet over på nett. Leserundersøkelsen i 2014 viste at tre prosent av medlemmene leste fontene.no ukentlig. Ingen oppga å være innom hjemmesiden daglig.

Halvparten leser nyhetsbrevet

Det månedlige nyhetsbrevet fra FO har også fått en solid posisjon som nyhetskanal. Nesten 50 prosent bruker nyhetsbrevet, og 25 prosent følger FO på Facebook. FO anslår en leserskare på godt over 15 000 for nyhetsbrevet. Rundt 60 prosent sier de er tilfreds med innholdet. Bare fire prosent er lite tilfreds.

22.01.2016
11:08
22.01.2016 11:08