FYLKESLEDER: Inger Brit Holm leder FO i Aust Agder.

FYLKESLEDER: Inger Brit Holm leder FO i Aust Agder.

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Aust-Agder, Inger Brit Holm

Ønsker seg hjelp fra flere tillitsvalgte

– Jeg skulle ønske vi kunne vært representert med tillitsvalgte på alle steder hvor vi har medlemmer, sier Inger Brit Holm, fylkesleder i Aust-Agder.
19.03.2018
15:00
19.03.2018 14:58

Anne Myklebust Odland

Inger Brit Holm leder fylkesavdelingen i Aust-Agder. Hun er ikke frikjøpt og balanserer mellom å være leder i Alternativ til vold og fylkesleder i FO. Fylkesavdelingen i Aust-Agder har nærmere 600 medlemmer og har vedtatt å ikke frikjøpe fylkeslederen, men heller betale honorar.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– Vi ønsker mest av alt at vi kunne vært representert med tillitsvalgte på alle steder hvor vi har medlemmer.

Trekk frem en viktig sak du jobber med akkurat nå.

– Akkurat nå planlegger vi en tillitsvalgtsamling og forbereder årsmøtet.

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Få bort midlertidige ansettelser og ufrivillig deltid.

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Jeg har vært FO-er i alle år og er opptatt av våre stolper; profesjonsforbund og fagforening. Gjennom å jobbe for best mulig arbeidsvilkår for våre medlemmer tror jeg vi oppnår best mulig tjenester for våre klientgrupper.

Hvilken oppgave gleder eller gruer du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– Jeg gleder meg hvert år til Arendalsuka hvor fylkesavdelingen vår har litt ekstra ansvar. Jeg gruer meg sjelden til noe, men vi står av og til i noen vanskelige personalsaker hvor vi som fylkesavdeling må bistå lokale tillitsvalgte.

Stort arbeidspress på tillitsvalgte når kommuner slås sammen

Hva med kommunereformen, hvordan påvirker den medlemmene?

– De to Agderfylkene blir til ett fra 2020 og det påvirker også FO. Vi er inne i en god dialog med kollegene våre i Vest-Agder for å lage et best mulig FO på Sørlandet. Ingen kommuner i fylke er vedtatt sammenslått, men vi har mange medlemmer i de videregående skolene, hovedsakelig miljøterapeuter, som skal ivaretas ved fylkessammenslåing.

Hva irriterer deg mest?

– Jeg irriterer meg sjelden, men kan av og til bli sint når folk behandles urettferdig.

Når så du sist godt helse- eller sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Vi har en meget engasjert og dedikert gjeng FO-ere i Risør kommune som gjør en flott innsats for utviklingshemmede i kommunen. Deres innsats er til inspirasjon for alle oss i fylkesavdelingen.

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Jeg har sett at det arbeides faglig godt og med stort engasjement for til dels krevende grupper med sammensatte utfordringer. Jeg er veldig stolt over at FO-ere er sentrale i disse tjenestetilbudene.

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Det hadde vært utrolig stas om vi kunne lese at barneverntjenestene i fylket vårt fungerte bra. Særlig Arendal har hatt store utfordringer over tid, blant annet med meget høyt sykefravært. Dyktige fagfolk står likevel i dette gjennom flere år fordi barna og familiene trenger best mulig tjenester.

Les om hvordan politiet og barnevernet samarbeider

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– At vår årlige Lyngørkonferanse er noe "alle” må på! Dette er en todagers konferanse FO inviterer til for å gi faglig inspirasjon.

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Nei. Hvis jeg er god til noe, viser jeg det gjerne frem.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Fristende å si ”ingen kommentar”, men det er vel en viss fare for at noen kan bli pampete og litt for opptatt av sine egne saker.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Mimmi Kvisvik gjør en strålende jobb for oss alle, så her er alt godt ivaretatt.

Les flere intervjuer med fylkesledere

Olav Neerland i Hedmark er opprørt over tjenestene til utviklingshemmede.

Lisbeth Grandalen i Oppland er bekymret for at færre organiserer seg.

19.03.2018
15:00
19.03.2018 14:58