Nødvendigheten av en getto

Reisebrev fra Danmarks sosialboliger
29.10.2014
16:07
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Vollsmose bydel, Odense, en grå novemberdag 2013: En vanlig norsk sosialturist utsendt fra Fontene ser et barn smette inn en dør. En mann i går krokbøyd over rullatoren mot eldresenteret. Silhuetten av en guttegjeng skimtes i en gangtunnell.

Sosialturisten grøsser mellom modulblokkene i betong, en "getto", ifølge Danmarks regjering. Kriteriene for å oppnå en slik status er minst 50 prosent innvandrerbakgrunn, minst 40 prosent uten tilknytning til arbeidsmarkedet, minst 270 dømte per 10 000 beboere.

60-tallsarkitektenes framtidsutopi er rammen for 10 000 liv, mange av dem på samfunnets marginer.

Byen i byen

Boligmassen i Vollsmose er konsentrert innenfor et stort rektangel på 2,5 kvadratkilometer omgitt av firefelts bilveier. Den ble bygget ut i tråd med loven om allmenne boliger, som har lagt kursen for Danmarks sosiale boligbygging de siste 50 årene. Bydelen består av prisregulerte utleieboliger, en femtedel av dem forbeholdt sosialklienter.

Her er barnehager, grunnskoler, svømmehall, idrettsplasser, parkanlegg, kulturhus og sykehjem. Det går fint an å leve et helt liv inni denne firkanten.

Sosialturisten kikker videre. En guttegjeng snakker høyt og veiver med armene utenfor biblioteket. Mange av lokalene i butikksenteret står ubrukt, forretninger har måttet legge ned når kundene uteblir. De tør ikke gå der med så mange selvhendende gutter hengende.

Nesten 70 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Siden 1980-tallet har langtidsledige og flyktninger vært henvist til allmenne boliger, en oppskrift på segregering og oppsamlet misnøye. I september 2006 ble ni av bydelens beboere arrestert og tiltalt for terrorplanlegging. Politiet fant ingredienser til bombeproduksjon på adressene deres.

Unntakstilstand

Sosialturisten tusler forbi svømmehallen og videre gjennom et forlatt parkområde. Huskene henger loddrett på lekeplassen. Stedet er forlatt, selv om klokken er fem tirsdag ettermiddag. Et kjøretøy nærmer seg langsomt på gangveien, en av dansk politis blå kommandobiler. Tilfeldighetene vil nemlig at Danmarks poetiske bråkebøtte Yahya Hassan befinner seg i Vollsmose i kveld.

Det betyr unntakstilstand.

18 år gammel har Hassan skrevet en diktsamling som har rystet Danmark siden utgivelsen i oktober. I dag stiller han til integreringsdebatt som tross at han har mottatt volds- og drapstrusler, foregår i en av Vollsmoses barneskoler.

Ordenspolitiet har omringet skolen hele ettermiddagen. Luftrommet over oss er flyforbudssone. Utgangspunktet er Hassans selvbiografiske diktsamling. Den beskriver en oppvekst i flyktningenes underklasse, sterkt preget av oppdragervold.

Diktene, men framfor alt forfatterens uttalelser i pressen oppfattes som angrep på den muslimske foreldregenerasjonen. De slår barna, hykler religion og har ingen kvaler med å snyte trygdesystemet, konstaterer dikteren.

For det har han blitt belønnet med overfall på åpen gate med påfølgende sykehusinnleggelse. Han har et større sikkerhetsopplegg rundt seg enn Jyllandspostens karikaturtegner.

Den foreldreløse generasjonen

Politibilens baklys forsvinner mellom trærne. Parabolantennene kler blokkenes gråhvite kropper som fiskeskjell. Av mennesker skimtes en og annen enslig kone i hijab og fotsid frakk. Ingen barn.

"Så snart foreldrene våre landet på Kastrup, var det som om deres rolle som foreldre opphørte," forteller Yahya Hassan i intervju med Politiken.

Sviktet barna

Han så sine fedre passivt råtne opp på sosialhjelp i sofaen med fjernkontrollen i hånden, ledsaget av en desillusjonert mor som aldri sa imot. Faren banket barna systematisk og tvang dem til å stå på ett bein med ansiktet vendt mot veggen i timevis med hendene utstrakt til hver side, forteller han.

Problemet var ikke at foreldrene ikke kunne hjelpe til med leksene, men at de ikke gadd å bry seg om ungene sine, mener Hassan. Isteden spilte mennene kort, slappet av, gikk i moskeen og så nyheter fra Midt-Østen mens kvinnene var travelt opptatt av sladder og tilbudsjakt på lavprisbutikkene. Innimellom slo de, mest for å opprettholde en flik av foreldrerollen, forteller Hassan til avisen.

Frikjenner Danmark

Det er ikke Danmark som er problemet, i Hassans analyse. Det er innvandrerforeldrene. Han beskriver seg og sine jevnaldrende som den foreldreløse generasjonen.

Over 50 journalister skal møte opp på kveldens arrangement. Også danske medier elsker innvandrerbråk. Men dagen derpå rapporteres kun om spredte tilrop og ampre guttegjenger som mest lot seg provosere av den invaderende journalist- og politistyrken. Et par dager senere anmeldes Hassan for rasisme og hets mot en folkegruppe. Han kan ikke si det han sier bare fordi han har palestinsk bakgrunn, mener anmelderen, en soialdemokratisk politiker.

Vollsmose er mange ting. En inngangsdør til anstendig bolig. En innhegning for innvandrere og sosialklienter. En perfekt kulisse når storsamfunnet skal iscenesette integreringsdebatt. Det er godt vi har en bås å plassere folk i.

Den allmenne boligsektoren

•administreres gjennom BL Danmarks Almene Boliger, se www.bl.dk

•omfatter rundt 550 tilknyttede boligbyggelag.

•utgjør mer enn 560.000 boliger, eller nesten hver femte danske bolig.

29.10.2014
16:07
27.08.2015 20:01

Den allmenne boligsektoren

•administreres gjennom BL Danmarks Almene Boliger, se www.bl.dk

•omfatter rundt 550 tilknyttede boligbyggelag.

•utgjør mer enn 560.000 boliger, eller nesten hver femte danske bolig.