NHO-Sjef Kristin Skogen Lund

NHO-Sjef Kristin Skogen Lund

Jan-Erik Østlie

NHO prioriterer unge foran flyktninger

NHO og LO advarer mot å lage særordninger for flyktninger på bekostning av unge arbeidsledige. – Ordningene må dimensjoneres så det er nok til alle, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
19.01.2016
14:32
19.01.2016 19:14

vibeke.liane@lomedia.no

Mer enn 71 000 mennesker under 30 år står uten arbeid. LO og NHO mener ett års lønnstilskudd til arbeidsgivere kan gi 10 000 unge ledige arbeidserfaring.

Ikke særordninger

Ordningen med lønnstilskudd må omfatte alle såkalte svake grupper som sliter med å komme i arbeid, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LOs nestleder Christian Gabrielsen.

I VG advarer de mot å gi særordninger til flyktningene som sitter i mottakene og peker på de mange unge som er uten arbeid.

– Det er helt vesentlig at de også får tilgang til de samme ordningene som flyktningene, sier Gabrielsen.

Representantene for de to arbeidslivsgigantene er enige i at arbeidslivet er den beste arenaen for integrering av nyankomne flyktninger. Men de sier at situasjonen på arbeidsmarkedet er kritisk, og vil fortsette å stige.

– Slik situasjonen er på arbeidsmarkedet må de under 30 år ha forrang uavhengig om de er nyankomne flyktninger eller tilhører majoritetsbefolkningen. Vi må tørre å prioritere de unge fordi gevinsten med å lykkes er så stor, både for den enkelte og for samfunnet, sier NHO-sjefen til VG.

Arbeidsgivers behov

På «God Morgen Norge» understreket NHO-sjef Kristin Skogen Lund at ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere ikke først og fremst er et tiltak.

– Hvis vi skal lykkes med å få ledige unge i varig arbeid må vi ta utgangspunkt i arbeidsgiverens behov for arbeidskraft.

UTVID ORDNINGEN: FO-leder Mimmi Kvisvik vil utvide ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere.

UTVID ORDNINGEN: FO-leder Mimmi Kvisvik vil utvide ordningen med lønnstilskudd til arbeidsgivere.

Tri Nguyen Dinh

Må inkludere alle

FO-leder Mimmi Kvisvik sier det er bra at regjeringen setter inn tiltak for å hjelpe unge arbeidsledige i arbeid. Men hun advarer mot å sette svake grupper opp mot hverandre.

– Det er viktig å få unge mennesker i arbeid. Men vi må alltid tenke arbeidsmarkedstiltak samlet. Da må man sette inn flere økonomiske ressurser, sier Kvisvik.

19.01.2016
14:32
19.01.2016 19:14