KNAPPE RESSURSER: Sosialhjelpsmottakere i Hamar går tl frivillige organisasjoner for å skaffe mat til jul, forteller de. Her fra Fattighuset i Oslo.

KNAPPE RESSURSER: Sosialhjelpsmottakere i Hamar går tl frivillige organisasjoner for å skaffe mat til jul, forteller de. Her fra Fattighuset i Oslo.

Martin Guttormsen Slørdal

Nav Hamar dropper julebidrag

Nylig kom det beskjed om at ingen av sosialhjelpsmottakerne i Hamar skal få ekstra penger til jul.
09.12.2015
15:56
09.12.2015 15:56

mia.paulsen@lomedia.no

Julebidraget har stort sett vært på 500 kroner, forteller Nav-leder Roy Skaug til Hamar Arbeiderblad.

Nå skal det spares på sosialstønaden i Hamar.

Gjelder få

Det er svært få som har mottatt ekstra julebidrag.

Hamar Arbeiderblad refererer Nav-kontoret som sier at 50 til 100 av de drøyt 1000 som mottar sosialhjelp i løpet av året får ja til julebidrag. Dermed er det også tvilsomt om det bidrar til innsparinger i særlig grad.

- I 2016 skal vi spare ti millioner, sier leder Roy Skaug i Nav Hamar til avisa.

Strenge krav

Nav Hamar har et overforbruk på fem millioner kroner i år, i forhold til budsjettet. Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsruds budsjettforslag innebærer et strengt effektiviseringskrav til den kommunale virksomheten i Nav.

Roy Skaug understreker at Hamar kommune har mange brukere av sosiale tjenester i forhold til befolkningens sammensetning. Målet er å endre den situasjonen med en rekke tiltak.

09.12.2015
15:56
09.12.2015 15:56