MOTTAKET: Ungdommene som måtte flytte bodde i egne hus innenfor mottakets område.

MOTTAKET: Ungdommene som måtte flytte bodde i egne hus innenfor mottakets område.

Tea Berteig

Mottak for mindreårige i Sogndal nedlagt etter ti måneder

Oppbruddet vekker til live gamle traumer og minner om andre avskjeder, mener vernepleier Tea Berteig, som var avdelingsleder for avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere ved mottaket i Sogndal.
30.08.2016
13:25
02.09.2016 10:16

mia.paulsen@lomedia.no

I oktober i fjor ble barnemottaket i Sogndal åpnet. Nå er det nedlagt.

Under avskjeden var det mange tårer og mye frustrasjon.

– Dette er ungdommer vi har brukt mange måneder på å bli kjent med. De har gradvis blitt såpass trygge at de kunne slutte å sove i fulle klær for å være i beredskap. Og det er vanskelig for dem å stole på noen etter at de har begynt å åpne seg, men vi ikke får fullført det vi har begynt, og de brått og uventet må flytte. De stolte på oss. Nå stoler de kanskje ikke på noen, sier hun.

Overkapasitet

Avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere hadde 30 ungdommer og 24 ansatte, totalt 13 årsverk. Noen få har flyttet over i det ordinære mottaket i Sogndal fordi de har fylt 18 år. To har blitt bosatt. 21 er flyttet til mottak på Lindås ved Bergen.

Tea Berteig. Foto: Anna Hamre

Tea Berteig. Foto: Anna Hamre

privat

Tea Berteig skulle ønske ungdommene kunne vært på avdelingen i Sogndal inntil de kunne flytte til kommune, slik at de slapp en ekstra flytting.

– Det ville nok vært en god løsning for disse ungdommene, som ønsket sterkt å bli værende. Men det er vanskelig for UDI å ta slike hensyn når svært mange mottaksplasser står tomme og derfor må legges ned. Det vi kan gjøre er å få til en best mulig flytteprosess. Vi har sørget for å informere ungdommene i god tid, og de som bodde sammen fikk holde sammen. Å opprettholde mottaket ville vært vanskelig å forsvare når så mange plasser skal legges ned, sier assisterende regiondirektør Sissel Mehammer ved UDI region vest.

Assisterende regiondirektor ved UDI region Vest, Sissel Mehammer. Foto: UDI

Assisterende regiondirektor ved UDI region Vest, Sissel Mehammer. Foto: UDI

UDI

Mehammer sier at Lindås ble valgt fordi det ikke er så langt unna Sogndal og fordi de hadde god kapasitet.

– Vi har ikke mulighet for å opprettholde stor overkapasitet og betale for ledige plasser, derfor må vi legge ned mange plasser, sier hun.

Savner hverandre og bygda

I løpet av de månedene mottaket eksisterte rakk flere av ungdommene å bli nært knyttet til hverandre og til bygda. Noen hadde blitt med på fotballaget, andre spilte volleyball.

– De skulle gjerne ha sluppet å flytte. Vi har hørt at de savner både kompiser, personalet og bygda, sier Tea Berteig.

Hun roser de ansatte, som var preget av mangfold og kulturforståelse. Ansatte fra Eritrea og Syria gjorde en spesielt god jobb med å dempe konflikter på lavt nivå. Ifølge Tea Berteig hadde avdelingen en unik kompetanse.

Alle måtte slutte

Alle de ansatte er sagt opp. Tea Berteig var i vikarstilling som leder og kunne gå tilbake til 50 prosent stilling på mottaket for voksne. En del av personalet har skaffet seg andre jobber. Andre strever med det, særlig de som har vært kort tid i Norge.

Anna Hamre var tillitsvalgt for alle i avdelingen for enslige mindreårige og har fulgt opp hver enkelt.

– Dette var trist for alle. Alle trivdes i jobben, sier hun.

Hun har imidlertid forståelse for at asylbransjen er ustabil og at de økonomiske rammene er endret etter at langt færre asylsøkere kommer til Norge.

– Vil du fraråde folk mot å søke jobb i denne bransjen når det er så stor usikkerhet?

– Nei, det er usikkerhet i flere bransjer, og det er en givende jobb. Det viktigste er at de unge får den oppfølgingen de skal ha, sier hun.

Anna Hamre, informasjonsansvarlig ved Sogndal mottak. Foto: privat

Anna Hamre, informasjonsansvarlig ved Sogndal mottak. Foto: privat

privat

– Godt samarbeid med UDI

Tea Berteig forteller om et godt samarbeid med UDI i nedleggingsprosessen. Sissel Mehammer roser de ansatte i Sogndal for å ha gjort en god jobb og forteller at UDI la vekt på at alle fikk unna flyttingen før skolestart.

– Ungdommene er ivaretatt på en flott måte og de ansatte skapte gode relasjoner med nærmiljøet og frivillige organisasjoner. Sogndal kommune har vært vertskommune i mange år. De stiller det kommunale apparatet til rådighet og viser stor interesse for mottaket. De er en god kommune å ha mottak i, sier Mehammer.

– Hva tenker du om at 24 mister jobben, blant annet en del som selv er flyktninger og som kanskje ikke står først i jobbkøene?

– Det er aldri hyggelig når folk må sies opp. Men jeg har en forståelse av at de ulike driftsoperatørene ivaretar de ansatte på best mulig måte. Det er lite vi kan gjøre annet enn å gi god informasjon og varsle i god tid.

Mehammer legger vekt på at nedleggingen ikke skjer fordi avdelingen for enslige mindreårige var dårlig drevet. Tvert om mener hun at kvaliteten har vært god og at UDI har vært godt fornøyde med avdelingen.

1000 plasser skal bort i vest

Fredag kunngjorde UDI at de innen årsskiftet legger ned ytterligere 7000 mottaksplasser. Bakgrunnen er at det har kommet få asylsøkere til Norge i år.

225 personer hadde søkt asyl i Norge i mai - det laveste tallet siden 1997.

Sissel Mehammer opplyser at UDI region Vest skal legge ned ca. 1000 plasser

Det vil medføre at anslagsvis 85 årsverk blir borte.

– Vi ser at vi ikke kan forsvare å opprettholde så stor kapasitet på mottak når antallet asylsøkere går så sterkt ned. Men det er ikke kjekt når folk må flytte og når lokalsamfunn som har gjort en god innsats mister mottaket i kommunen, sier hun.

30.08.2016
13:25
02.09.2016 10:16