Denne krisen har vist at våre medlemmer i all hovedsak jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Denne krisen har vist at våre medlemmer i all hovedsak jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO

1. mai-markering digitalt:

Mimmi Kvisvik mener koronakrisen kan være et godt tidspunkt for å heve kvinnelønna

FO-lederen håper medlemmenes innsats under koronakrisen huskes når lønnsforhandlingene kommer i gang til høsten.
30.04.2020
12:23
30.04.2020 12:23

simen@lomedia.no

I morgen tidlig skulle egentlig FO-leder Mimmi Kvisvik stupt rett ut fra tøffe tarifforhandlinger og gnidd søvnen ut av øynene på Gardermoen, på vei inn i morgenflyet til Tromsø. Hun hadde gledet seg til å gå i tog og tale til engasjerte folk med faner på Stortorget.

I stedet står hun i et studio på Sørmarka utenfor Oslo, to dager tidligere, med en grønn vegg bak seg og et kamera foran seg. Hun framfører årets 1. mai-appell. For alt ble plutselig annerledes i år. Også 1. mai.

– Som jeg sier: Korona, du har klart å ta våren vår, men 1. mai klarer du ikke å ta, sier Mimmi Kvisvik på telefon til Fontene etter en time i studio.

Kom i 1. mai-stemning

Årets 1. mai er på ingen måte avlyst, selv om Youngstorget kommer til å virke øde og gatene tomme. Arbeidernes dag skal markeres skikkelig. Folk kan melde seg på digitale 1. mai-tog der de bor, velge hvilke paroler de vil «gå» under og høre appeller. LO vil streame alt på Facebook.

– Hvordan var det å holde 1. mai-appell alene i et rom?

– Jeg kjente at 1. mai-stemninga kom. Jeg hadde på meg klærne jeg pleier å bruke, rød jakke med LO-pins, FO-pins og bunadgeriljaens nål, sier Kvisvik.

Gir seg ikke på likelønn

I talen som skal vises digitalt på LO i Tromsøs Facebook-side i morgen, snakker hun om internasjonal solidaritet med flyktningene i Moria-leiren og om hvor viktig fagbevegelsen er for det norske samfunnet. Og naturlig nok om krisen vi står i nå, og jobben FOs medlemmer gjør.

– Våre medlemmer står opp for trygghet i krisetid og holder det gående i tjenestene de jobber i. Denne krisa har vist at våre medlemmer i all hovedsak jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, sier Kvisvik.

– Flere har snakket om at det ikke er nok med applaus, men at de bør tjene bedre. Hva sier du til dem?

– Ta imot applausen og kjenn på yrkesstoltheten. Ta med deg den videre. Rammene for årets tariffoppgjør er det ikke mange som kjenner i dag, samtidig er det ikke tvil om at FOs likelønnskamp videreføres så lenge det er forskjell på kvinner og menns lønn.

Vil heve lønna i kvinneyrker

FO-lederen håper koronakrisen minner folk på hvor viktig jobb forbundets medlemmer gjør. Det håper hun huskes også den dagen lønnsforhandlingene kommer i gang igjen. Kvisvik ser ingen grunn til at kvinner skal tjene mindre enn menn bare fordi de i større grad jobber i offentlig sektor.

– Men det blir tøffe tak å skulle argumentere for likelønn og kompetanse i offentlig sektor, når bakteppet er at vi har over 400.000 permitterte i landet, erkjenner hun.

– Blir det feil å kreve mer når mange mister jobben og usikkerheten er stor? FOs medlemmer har i alle fall en trygg jobb å gå til …

– Jeg sier ikke at vi skal kreve mer, men FO slipper ikke tariffkravet som handler om likelønn og uttelling for ansvar og kompetanse i offentlig sektor. Lønnsnivået må tilpasses bedre, sier hun.

Selv med koronaskyene hengende tungt over oss, tenker Mimmi Kvisvik at det kanskje nettopp nå kan være mulig å heve lønna til de kvinnedominerte yrkene.

– En tanke kan være at økt lønn vil gi disse kvinnene økt kjøpekraft og være med å rekruttere flere menn til tjenester i offentlig sektor som trenger å få styrket bemanningen. Jeg er ingen økonom, og det kan hende det er amatørmessig tenkning, men jeg syns vi må benytte anledningen til å tenke den tanken, sier Kvisvik.

Bekymret for de arbeidsledige

Årets hovedparole er preget av krisen: «Trygghet for helse og arbeid».

– Min hovedparole er «trygghet for alle». Det er det som gjør et samfunn bærekraftig. De som er syke og de som ikke er i jobb, må også være med, sier Mimmi Kvisvik.

At så mange er arbeidsledige og permitterte bekymrer FO-lederen dypt. Hun er redd for at de som var arbeidsledige allerede før koronakrisen, skal havne lengst bak i køen.

– Levekårsundersøkelsen i fjor viste at én av fire ikke kan håndtere en uventa kostnad på 18.000 kroner. Det blir ikke færre under denne krisa. Det er kjempestor økonomisk ulikhet i samfunnet.

Kvisvik er klar på at jobben som gjøres av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har stor betydning for hvordan Norge som samfunn kommer seg gjennom krisen.

Opplever du at de som driver med sosialt arbeid har fått større anerkjennelse under koronakrisen?

– Det sosialfaglige arbeidet må jo, for samfunnets del, få den nødvendige anerkjennelsen og plassen det trenger for å bygge folk og samfunn. I starten av krisen var verken barnevernstjenesten eller Nav kritiske samfunnsfunksjoner, det måtte vi være med å påvirke, sier Kvisvik, som minner om at det vi står i nå er mye mer enn en helsekrise.

– Da holder det ikke med respiratorer og smittevern. Folk trenger mye mer for å komme ut på den andre siden av krisen med beina under seg og hodet i behold. Som samfunn må vi må vi bistå folk også med psykososiale utfordringer, sørge for at de får hjelpen de trenger.

30.04.2020
12:23
30.04.2020 12:23

Mest lest