REVURDERE: FOs Mimmi Kvisvik mener inntakskriteriene til "Sammen-Akademiet" bør diskuteres på nytt.

REVURDERE: FOs Mimmi Kvisvik mener inntakskriteriene til "Sammen-Akademiet" bør diskuteres på nytt.

Eirik Dahl Viggen

Mimmi Kvisvik etterlyser mer åpenthet om LOs og Arbeiderpartiets elitekurs

Sammen-Akademiet ligner mer på et internt samarbeid i Ap enn et samarbeid mellom LO og Ap, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.
03.09.2014
15:18
27.08.2015 20:01

anne.siri.rena@lomedia.no

Mimmi Kvisvik applauderer ideen om å toppskolere tillitsvalgte og på samme tid skape et møtested for disse. Samtidig mener hun at kravet om partitilhørighet kun til Arbeiderpartiet vil ekskludere mange.

– Det ville vært rimelig om deltakerne enten var tillitsvalgte i et av forbundene eller i LO sentralt, eller Ap-medlem. Men når det er et krav om begge deler, ligner dette mer et samarbeid innad i Ap enn mellom LO og Ap, kommenterer Kvisvik.

Les også Fontene-redaktørens kommentar om temaet: LO tilbake til fortida

Flere av lederne i mot

Flere av forbundslederne i LO er på samme linje som Kvisvik. Leif Sande i Industri Energi sa til Klassekampen tirsdag at et enda tettere samarbeid med Ap er "helt feil". Han mener det er som et gufs fra forgangen tid.

Hans O. Felix i EL & IT Forbundet og NTLs John Leirvaag mener begge det ville vært naturlig å dra med alle partiene på venstresida. Felix minner i samme avis om LO-kongressens vedtak fra i fjor om å gi støtte til både SV, Sp og Rødt.

Mimmi Kvisvik mener nå at LO-sekretariatet bør jobbe for å endre inntakskriteriene til "Sammen-akademiet".

Ingen "åpen" diskusjon

Kvisvik sier videre at det ikke har vært noen åpen prosess om dette i LO.

– Jeg leste nylig at dette skal ha vært tatt opp i LO-sekretariatet, men da var i alle fall ikke jeg tilstede. Det hadde vært fint med litt mer åpenhet enn at det bare kommer fram i avisa, sier hun.

Industri og Energis Leif Sande sier til Klassekampen at heller ikke han har vært på noe møte der dette ble diskutert. Samtlige forbundsledere sitter i LO-sekretariatet, og de møtes hver mandag formiddag.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken mener "Sammen-akademiet" bare er en oppfølging av vedtak på fjorårets LO-kongress. Han sier til Klassekampen at kongressen vedtok å styrke det fagligpolitiske samarbeidet, og at Ap er det eneste partiet de har et formalisert fagligpolitisk samarbeid med. SV har ikke ønsket et lignende samarbeid, ifølge Solbakken. Han sier nyskapingen ble vedtatt i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap, og senere orientert om i LO-sekretariatet.

Jeg leste nylig at dette skal ha vært tatt opp i LO-sekretariatet, men da var i alle fall ikke jeg tilstede.

Mimmi Kvisvik, FO-leder

Om "Sammen-Akademiet":

For de som vil være "flaggbærere" for framtidas fagpolitiske samarbeid mellom Ap og LO.

For medlemmer og tillitsvalgte mellom 25 og 35 år.

Skal "Bidra til fornying, mangfold og utvikling i Ap og LO".

Går over tre samlinger, fra oktober til mai neste år.

Søknadsfristen gikk ut 1. september.

Kilde: lo.no

03.09.2014
15:18
27.08.2015 20:01

Om "Sammen-Akademiet":

For de som vil være "flaggbærere" for framtidas fagpolitiske samarbeid mellom Ap og LO.

For medlemmer og tillitsvalgte mellom 25 og 35 år.

Skal "Bidra til fornying, mangfold og utvikling i Ap og LO".

Går over tre samlinger, fra oktober til mai neste år.

Søknadsfristen gikk ut 1. september.

Kilde: lo.no

Mest lest