Frontfaget er i havn. Kjøpekraften øker. Utfordringen for oppgjøret i offentlig sektor blir likelønn.

Frontfaget er i havn. Kjøpekraften øker. Utfordringen for oppgjøret i offentlig sektor blir likelønn.

colourbox.com

Mer å fordele til likelønn

Frontfaget er i havn. Kjøpekraften øker. Utfordringen for oppgjøret i offentlig sektor blir likelønn.
09.04.2018
14:50
11.04.2018 14:22

edv@lomedia.no

ane.borrud@lomedia.no

Rundt 600 FO-medlemmer er direkte berørt av NHO-oppgjøret. De fleste av dem arbeider i private selskaper innen barnevern og rusomsorg. Oppgjøret gjelder også medlemmer i private omsorgsbedrifter og asylmottak.

Oppgjøret kom i havn på overtid klokka 14 søndag.

NHO-oppgjøret går til uravstemning 26. april og vil legge rammene for kommende oppgjør i offentlig sektor, som er arbeidsplass for de fleste av FOs medlemmer.

Resultatet av NHO-oppgjøret setter ramma for oppgjøret i offentlig sektor:

• Generelt lønnstillegg på 1 krone i timen, 1950 kroner i året (gjelder fra 1. april 2018)

• Lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, 4875 kroner i året.

• NHO-bedriftenes lavtlønte får dermed et sentralt tillegg på minst 6825 kroner, foruten forbundsvise tilpasninger.

Norge unngår storstreik i privat sektor. LO sier ja til løsningen i lønnsoppgjøret

AFP, avtalefestet pensjon for ansatte i bedrifter med tariffavtale, har fram til årets oppgjør hatt flere feil og mangler. For eksempel at du mister retten til AFP hvis du er syk i mer enn 26 uker i perioden fra du er 59 til 62 år.

Hvis bedriften går konkurs eller må si opp ansatte, kan du også miste retten til avtalefestet pensjon.

Forhandlingsresultatet tetter disse hullene, også for FOs rundt 600 medlemmer i NHO-bedrifter:

To viktige endringer gjør at flere får AFP

Forbundsleder FO Mimmi Kvisvik og leder LO Stat Egil André Aas går på utfordringer med å sikre lik lønn for begge kjønn i oppgjøret for offentlig sektor.

Forbundsleder FO Mimmi Kvisvik og leder LO Stat Egil André Aas går på utfordringer med å sikre lik lønn for begge kjønn i oppgjøret for offentlig sektor.

Eirik Dahl Viggen

FO-leder Mimmi Kvisvik vil bruke ramma på likelønn

Ingen FO-medlemmer kommer inn under lavlønnsoverenskomsten. De måtte i så fall ha tjent under 90 prosent av lønna til en gjennomsnittlig industriarbeider. «Han» hadde i fjor en grunnlønn på 464.139 kroner. Grensa for lavlønn er 417.725 kroner, beregnet som et gjennsomsnitt per virksomhet.

– Vårt utgangspunkt er at våre medlemmer får det generelle tillegget, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Den økonomiske ramma i NHO-oppgjøret (frontfaget) ble 2,8 prosent lønnsøkning. Altså mer enn i fjor. Det blir også utgangspunktet for lønnsforhandlingene i stat, helseforetak og kommuner.

– Det blir opp til forhandlingene i offentlig sektor hvordan vi fordeler pengene. Alle skal sikres reallønnsvekst. Men for oss er det også viktig å sikre likelønn og begrense lavlønn, sier Mimmi Kvisvik.

Pensjon i offentlig sektor er allerede ferdig forhandlet. Resultatet går til uravstemning blant medlemmene. Såfremt medlemmene stemmer ja til det, vil pensjonsløsningen løftes inn i resultatet i stat og kommune.

Resultat: økt lønn og bedre AFP

«Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg», skriver LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

LO og Fellesforbundet anser det som en viktig seier i kampen mot sosial dumping ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Det viktigste oppgjøret for flest FO-medlemmer er innen kommune og stat. Der er forhandlingsfristen 30. april. Oppstart i forhandlingene innen stat var 5. april, mens lønnsforhandlingen innen KS-området og Oslo kommune braker løs 11. april.

09.04.2018
14:50
11.04.2018 14:22