FYLKESLEDER: Tore Kristansen er fylkesleder for FO i Oslo.

FYLKESLEDER: Tore Kristansen er fylkesleder for FO i Oslo.

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Oslo, Tore Kristiansen

Mener sosionomene må få en viktigere rolle i Nav

– Flere mottar sosialhjelp i Oslo nå enn før, men antallet saksbehandlere i den kommunale delen av Nav øker ikke i samme takt. Her trykker skoen for FOs medlemmer i Oslo, sier Tore Kristiansen.
07.03.2018
14:43
07.03.2018 14:43

anne@lomedia.no

Tore Kristiansen er utdannet sosionom og har vært fylkesleder for FO i Oslo siden 2011. Han har permisjon fra stillingen som mottakskonsulent i Nav, Søndre Nordstrand i Oslo.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– Det trykker mest for de som opplever at de er for få på jobb, sett opp mot antall saker som skal behandles. Det gjelder for ansatte både i Nav og i barnevernstjenesten. Enkelte saksbehandlere har uhorvelig mange og kompliserte saker og forteller om et stort arbeidspress. Jeg er redd dette kan være årsak til høyt sykefravær mange steder. I boliger for utviklingshemmede er det mangel på vernepleiere, dette har vi visst om og påpekt lenge, men jeg er redd det grenser til det uforsvarlige noen steder.

Klarer pappajobben, takket være hjemmebesøk

Slik er det nye forslaget til pensjonsordning i offentlig sektor

FO Oslo hadde tidligere i år et seminar om Nav, er du opptatt av at Nav skal bli bedre?

– Ja, vi ser spesielt i Oslo at antallet klienter som mottar sosialhjelp stiger, men antallet saksbehandlere i den kommunale delen av Nav øker ikke tilsvarende. Når perioden med arbeidsavklaringspenger nå kortes ned, betyr det at en del klinter må over på kommunal sosialtjeneste, og slik griper arbeidslinja inn i sosialhjelpstjenesten som er det siste nettverket. Noen trenger mer tid på å komme seg inn i en vanlig jobb. Vi må ha nok ansatte og saksbehandlere i den kommunale delen av Nav, slik at det kan jobbes godt med sosialt faglig arbeid. Her kommer man ikke i kontakt med folk som bare mangler arbeid, de mangler kanskje også bolig og sliter med rus- og psykiske problemer. Av og til lurer jeg på om sosialt arbeid er viktig for Nav som institusjon, og om Nav Stat har ansatte med riktig kompetanse? Sosionomer må få en viktigere rolle i Nav, for å hjelpe dem som er i krevende situasjoner.

Nav skal ut av ordtåka

Du har selv permisjon fra Nav, savner du den egentlige jobben din?

– Nei, jeg savner ikke jobben mintil daglig, som var å være mottakskonsulent i det som da het sosialkontoret. Men av og til kjenner jeg at det kribler, særlig når jeg møter kollegaer fra Nav som forteller om arbeidet sitt og hvordan de utgjør en forskjell for menneskene de hjelper.

Dette tjener tillitsvalgte i FO

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Jeg var hovedtillitsvalgt i Oslo kommune på heltid og AU-medlem i FO Oslo fra 2002 før jeg ble fylkessekretær og deretter fylkesleder. Jeg synes muligheten til å påvirke og forme FO-politikk er spennende. Jeg er også i landsstyret til FO og trives med å jobbe med saker som angår tariff, organisasjonsarbeid, profesjon og arbeidsvilkår.

Stort arbeidspress på tillitsvalgte

Trekk frem en viktig sak du jobber med akkurat nå.

– Jeg forbereder meg til lønnsforhandlinger. I vår skal vi forhandle på alle bestemmelsene og særavtalene. Oslo kommune er et eget tariffområde, og jeg gleder meg til å få til et godt resultat på vegne av medlemmene. På slutten av våren håper jeg å kunne si at vi har fått et bra oppgjør hvor vi beholder kjøpekraften og ikke minst får betalt for kompetanse.

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Jeg ser det enorme trykket i arbeidshverdagen som mange står i. De politiske kravene til effektivitet har mange steder gått for langt. Jeg synes vi burde tenke omvendt: Hva ønsker vi å få ut av tjenestene og hvordan kan vi legge til rette så vi oppnår det vi ønsker?

- Barnevernet er i krise

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Jeg sier til arbeidsminister Anniken Hauglie at jeg vil ha tilbake bestemmelsene i den forrige arbeidsmiljøloven om faste ansettelser. Også burde hun innføre tillitsreformen som byrådet i Oslo kommune innførte for to år siden. Den viser hvor viktig det er for ansatte å ha trygghet i arbeidshverdagen. Da trives de og yter mest.

Hva irriterer deg mest?

– Jeg har lært meg at det ikke er vits å bli så irritert, men jeg blir det av og til, særlig når folk tar omkamper på saker som er ferdigbehandlet og vedtatt. Jeg synes flertallsbeslutninger skal respekteres.

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg ønsker at Fontene en dag kan slå opp stort at våre profesjoner har fått autorisasjon. Den saken er veldig på overtid.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Det jeg har fått til sammen med kollegaene på kontoret og i styret, og sammen med de femti hovedtillitsvalgte i Oslo, de 130 plasstillitsvalgte og de 3500 medlemmene, som vil noe med å være organisert. Jeg er også stolt over lønnsutviklingen for våre medlemmer i Oslo de ti siste årene.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Fagbevegelsen er en av de mest demokratiske bevegelsene vi har, da lederne styrer ut fra fullmakter grasrota gir dem. Samtidig skal vi ikke kimse av den makten man har når man representerer 28 000 medlemmer. Mulig at noen er pamper, men da er det i så fall en fortjent hedersbetegnelse slik jeg ser det.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Jeg ville kopiert avtaleboka til Mimmi Kvisvik, for det hun gjør, det fungerer. Hun er uredd, modig og synlig i fagbevegelsen.

• Les flere intervjuer med fylkeslederne:

Olav Neerland i Hedmark

Lisbeth Grandalen i Oppland

07.03.2018
14:43
07.03.2018 14:43