OPPSAGT: Sosionom Matja Trosviken er FO-tillitsvalgt og blant dem som har saksøkt Fossumkollektivet for usaklig oppsigelse. Nå kan det se ut som hun kan få medhold i Efta-domstolen.

OPPSAGT: Sosionom Matja Trosviken er FO-tillitsvalgt og blant dem som har saksøkt Fossumkollektivet for usaklig oppsigelse. Nå kan det se ut som hun kan få medhold i Efta-domstolen.

Eirik Dahl Viggen

Medleverturnus kan bli kjent ulovlig

Efta-domstolen behandler nå saken om medleverturnusen ved Fossumkollektivet. De skriftlige innspillene ser ut til å være sammenfallende med LOs syn.
20.05.2015
14:21
27.08.2015 20:01

torgny@lomedia.no

– Vi forventer dom etter sommeren, og etter de innspillene som har kommet, kan vi forvente et positivt utfall, sier LO-advokat Lornts Nagelhus til LO-Aktuelt.

Saken startet sommeren for to år siden. På grunn av dårlig økonomi ville ledelsen for Fossumkollektivet avskaffe ett av tre skift ved avdelingen Solvold. Solvold behandler jenter med rus- og psykiatriske problem. Det er forutsatt at de ansatte skal leve sammen med beboerne. Dette er en del av behandlingen, og arbeidstidsordningen er regulert i medleverforskriften.

Sju døgn i strekk

Den nye arbeidstidsordningen ville føre til at de ansatte måtte være på arbeidet sju døgn i strekk for så å få en avspaseringspause på like mange dager. Den gamle rotasjonsordningen var med tre dager arbeid, sju dager fri, fire dagers arbeid og sju dagers fri.

Endringen ville øke den ukentlige arbeidstida fra 54 til 84 timer.

Fossumkollektivet sa opp alle ansatte og tilbød dem ny ansettelser på de nye vilkårene. Dette mente de ansatte var ulovlig. De ville ikke gå med på den nye turnusen selv om det ville føre til en lønnsøkning på 50 000 kroner. Fagforbundet og FO brakte saken inn for retten med støtte fra LOs juridiske avdeling.

Les også: Fossumkollektivet vant rettssak

LO får medhold

Hedmarken tingrett fant i januar i fjor at oppsigelsene var saklige. Da anket LO saken. Under behandlingen i Eidsivating lagmannsrett ba LO om at retten måtte sende tre spørsmål til Efta-domstolen. Tingretten hadde ikke tatt hensyn til EUs arbeidstidsdirektiv; det mente LO var feil.

LO ønsket Efta-domstolens vurdering av om arbeidstidsordningen var lovlig og om oppsigelsene var lovlige. I tillegg ville LO ha en vurdering av om medleverforskriften er i tråd med arbeidstidsdirektivet.

Så langt kan det virke som om LO får medhold på alle tre spørsmålene.

Etter de innspillene som har kommet, kan vi forvente et positivt utfall.

Lornts Nagelhus, LO-advokat

20.05.2015
14:21
27.08.2015 20:01