Som medlem i FO kan du søke fagstipend. De fleste bruker det til å skrive fagartikkel.

Som medlem i FO kan du søke fagstipend. De fleste bruker det til å skrive fagartikkel.

colourbox.com

Lyst til å skrive om fag? Da kan du søke stipend

Potten med FOs stipendpenger vokser. Nå oppfordres du til søke stipend innen 15. september.
03.09.2020
13:53
03.09.2020 13:54

solfrid.rod@lomedia.no

Hittil i år har 38 FO-medlemmer fått stipend. Søknadsfristen er egentlig på våren, men på grunn av få søkere, er det ny sjanse nå i september. Som medlem kan du få inntil 20.000 kroner i stipend. Med dem kan du frigjøre tid til å skrive fagartikkel, bok eller kapittel til en bok. Om du ønsker å ta doktorgrad, kan du få stipend til å lage en forberedende skisse. Normalt kan stipendene også brukes til å delta på internasjonale konferanser, noe som utgår nå på grunn av korona. Det er lov å være kreativ når man søker, men det gis ikke stipend til etter- og videreutdanning, mastergrad og kurs, opplyser lederne av FOs tre profesjonsråd. Det er profesjonsrådene som gir stipend til medlemmer tilhørende sin profesjon.

De fleste stipendmottakerne skriver fagartikkel. Mange av dem publiseres i Fontene, og kan leses her.

– Viktig at praktikere skriver

– Vi har hatt mange gode søkere med mange gode fagutviklingsprosjekter, men vi vil veldig gjerne ha flere, sier Hanne Glemmestad, leder for sosionomenes profesjonsråd.

Hanne Glemmestad, leder i profesjonsrådet for sosionomer.

Hanne Glemmestad, leder i profesjonsrådet for sosionomer.

Nadia Frantsen

– Den gode kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring er viktig for kunnskapsutviklingen innen faget. Det er viktig at praktikere, ikke bare akademikere, skriver, sier hun.

Glemmestad oppfordrer sosionomer og velferdsvitere til å være kreative. Hun ser gjerne at noen søker stipend for å skrive om hvordan det er å drive sosialt arbeid under en pandemi. Det pågår mye innovasjon som bør dokumenteres, mener sosionomen.

Nysgjerrig på koronajobbing

Ole Henrik Kråkenes, leder for barnevernspedagogenes profesjonsråd, er enig.

– Nå skal ikke jeg legge føringer på hva folk skal skrive om, men vi er veldig nysgjerrige på hvordan folk har jobbet i koronatiden. Vi vet at mange har vært kreative og jobbet bra, og det vil vi gjerne lære mer om, sier Kråkenes.

Ole Henrik Kråkenes, leder i profesjonsrådet for barnevernspedagoger.

Ole Henrik Kråkenes, leder i profesjonsrådet for barnevernspedagoger.

Anne Myklebust Odland

Han mener det er viktig at barnevernspedagoger selv bidrar til å synliggjøre sin kompetanse gjennom å skrive om egen fagutøvelse.

Om de gode ideene er der, men folk gruer seg for selve skrivingen, minner Kråkenes om at FO tilbyr skrivekurs for stipendmottakerne.

– Vær nysgjerrig og finn en problemstilling, så skal du få god bistand i det videre arbeidet, oppfordrer han.

Oppfordrer vernepleiere til å dele

Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleiernes profesjonsråd, synes det er synd at ikke flere søker stipend. Hun ønsker seg flere fagartikler fra vernepleiernes arbeidshverdag.

– Vi trenger at vernepleiere viser fram hvordan de jobber og deler den fagutviklingen de er en del av, sier hun.

Marit Isaksen, leder i profesjonsrådet for vernepleiere.

Marit Isaksen, leder i profesjonsrådet for vernepleiere.

Erlend Angelo

Sammenlignet med de to andre profesjonene i FO er det få vernepleiere som forsker. Isaksen ser derfor gjerne at medlemmer bruker stipendpenger til å komme i gang med en doktorgrad.

– Det beste var kurset

Hilde Beth Kvalvik er sosionom og jobber med rusbehandling i Helse Bergen. Hun fikk stipend fra FO. Det brukte hun til å skrive fagartikkel om individuell plan som verktøy i pakkeforløpet for rus og psykisk helse. Den ble publisert i Fontene i vår. Temaet var såpass interessant for arbeidsplassen at hun fikk bruke litt arbeidstid til å skrive, i tillegg til helgene. Dermed trengte hun ikke å bruke stipendpengene til å kjøpe seg fri fra jobb.

– For meg var det beste med stipendet å få skrivekurset som fulgte med. Det var helt fantastisk, og det rammet inn hele skriveprosessen, sier Kvalvik.

Hilde Beth Kvalvik oppfordrer kolleger til å skrive om faget sitt.

Hilde Beth Kvalvik oppfordrer kolleger til å skrive om faget sitt.

Privat

Kurset går over to samlinger, og andre gangen man møtes er målet at artikkelen skal ferdigstilles.

– Viktig å skrive om hvorfor vi gjør som vi gjør

Tidsfrister og konstruktive tilbakemeldinger på egen tekst var veldig nyttig, opplevde Kvalvik.

– Og så var det veldig inspirerende å lese andres tekster. Det er kjekt å få penger, men det viktigste for meg var strukturen.

Sosionomen anbefaler kolleger å skrive om fagutøvelsen sin. I en hektisk arbeidshverdag er det lett å tro at ting er selvsagt, men om man ser etter, er det ikke nødvendigvis skrevet noe om det, mener Kvalvik.

Selv opplevde Kvalvik å få mye respons på fagartikkelen: Ros fra lederne på klinikken, henvendelser fra studenter og forespørsler om å holde foredrag om individuell plan i rusbehandling.

– Det er viktig å skrive om hvorfor vi gjør som vi gjør og hvorfor vi tror på den måten vi jobber på. Da deler vi erfaringer med andre, og vi høyner vår egen bevissthet, sier Kvalvik.

Hun har begynt å tenke på tema for neste artikkel hun vil søke stipend til.

03.09.2020
13:53
03.09.2020 13:54