Colourbox.com (illustrasjonsbilde)

Lønnshopp på minst 16 000 kroner på sykehusene

Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Kommunes medlemmer i sykehusene.  
15.05.2018
09:42
16.05.2018 11:09

tormod@lomedia.no

edv@lomedia.no

Partene ble enige mandag kveld.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet om et godt oppgjør for våre medlemmer i helseforetak og ved Lovisenberg diakonale sykehus, sier FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen på forbundets hjemmeside.

Minstelønnssatsene er økt i både stillingsgruppe 4 og 5, og vil gi mellom kr. 15 000 og 35 000 i lønnstillegg. Tilleggene gis med virkning fra 1.juli 2018.

Ifølge FO anerkjenner resultatet kompetanse og ansiennitet.

– Alle våre medlemmer vil få reallønnsvekst med dette resultatet, og vi har opprettholdt parallelliteten til Norsk sykepleierforbunds resultat, sier Johnsen.

Les detalljene på fo.no

Lønnsøkning på 3,5 prosent for sykepleiere i helseforetakene

Dette er lønnstilleggene

• De som har stillinger med krav om 3 års høyskoleutdanning eller mastergrad, får et tillegg på 3,5 prosent.

• De med mastergrad utover 3-årig høyskole, med mer enn 16 års ansiennitet, får ytterligere et generelt tillegg på 1 prosent.

• Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar får et lønnstillegg på 5 prosent.

Ny minstelønnstabell

Dette blir den nye minstelønnstabellen fra 1. juli 2018, med minstelønn etter stillingsgruppe og ansiennitet:

Stillingsgruppe 1, stillinger uten særskilt krav til utdanning:

0 år: 314.000 kroner.

4 år: 319.000 kroner.

8 år: 330.000 kroner.

10 år: 375.000 kroner.

16 år: 402.000 kroner.

Stillingsgruppe 2 og 3, stillinger med krav om fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning / autorisasjon etter lov om helsepersonell:

0 år: 350.000 kroner.

4 år: 355.000 kroner.

8 år: 361.000 kroner.

10 år: 415.000 kroner.

Stillingsgruppe 4, stillinger med krav om 3 års høyskoleutdanning:

0 år: 400.000 kroner.

4 år: 410.000 kroner.

8 år: 433.000 kroner.

10 år: 490.000 kroner.

Stillingsgruppe 5, stillinger hvor det «som hovedregel kreves 3-årig høyskoleutdanning og fagspesifikke eller tverrfaglig spesialistutdanning/universitetsutdanning av lavere eller høyere grad»:

Pt er det ingen ren masterkode i Spekter Helse. Derfor er det desto viktigere at det er avtalt en «partssammensatt arbeidsgruppe hvor det skal gjøres en vurdering av ulike forhold knyttet til en eventuell implementering av mastergradstillegg».

0 år: 435.000 kroner.

4 år: 455.000 kroner.

8 år: 490.000 kroner.

10 år: 525.000 kroner.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

15.05.2018
09:42
16.05.2018 11:09

Mest lest