LO vil ikke gå for 6-timersdag

LO-leder Gerd Kristiansen ser ikke for seg 6 timers dag i nær fremtid. Hun vil heller bli husket som den som fikk folk til å jobbe heltid.
01.12.2015
15:19
01.12.2015 15:44

mia.paulsen@lomedia.no

Dårlige tider med lavt rentenivå og beskjeden vekst legger en demper på forventningene til lønnsoppgjøret neste år.

På FOs tariffpolitiske konferanse tirsdag sa LO-leder Gerd Kristiansen at det blir et viktig mål for neste års lønnsoppgjør å opprettholde kjøpekraften for brede grupper. LO vil dessuten være opptatt av den sosiale profilen på oppgjøret.

Lavlønn og likelønn vil ha prioritet. De to henger sammen på mange måter, ifølge LO-lederen.

– Vi har prioritert begge deler i samtlige oppgjør som jeg har deltatt i, understreket Kristiansen. Kvinnelønna har ligget på rundt 85 prosent av menns lønn de siste ti åra.

Museskritt

– I fjor gikk vi små museskritt mot likelønn. Det er lov å være utålmodig, men vis meg da andre måter vi kan få gjennomført dette på, sa LO-lederen.

Kvinner som ikke er lavlønte, som FO-medlemmene, utsettes dessuten for en verdsettingsdiskriminering som reflekteres av lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

– Og de som jobber i offentlig sektor får mindre uttelling for å ta utdanning enn i privat sektor. Spørsmålet er hvordan vi kan gjøre noe med det uten å ødelegge lønnsstrukturene vi har i offentlig sektor, sa Kristiansen.

Hun mener imidlertid at verdsettingsdiskusjonen kan spore av fra å få gjort noe med den sterke kjønnsdelingen av det norske arbeidsmarkedet, mangelen på kvinnelige ledere og overvekten av kvinner i deltidsstillinger. Sistnevnte er som kjent en hjertesak for LO-lederen.

Hun oppfordret FO forsamlingen til å påvirke sine politikere til ikke å basere seg på deltidsstillinger.

– Ulikhetene i kvinners og menns atferd i arbeidslivet kan ikke løses av oss alene. Den reflekterer manglende likestilling i samfunnet for øvrig, og vi får ikke likelønn før vi har likestilling på alle områder i samfunnet, sa Kristiansen.

– Svekker likestillingen

FO har vært et av de få forbundene i LO som i alle år har argumentert for 6-timers arbeidsdag. Kristiansen mener imidlertid at 6-timersdagen kan ha negativ innvirkning på likestillingen.

– Det skjer hvis kvinner skal jobbe 6-timersdag samtidig som menn jobber overtid eller har to jobber, mener Kristiansen, som samtidig tok til orde for flere forsøksprosjekter for 6-timersdag.

For puslete

Grethe Kvist fra FO Hordaland syntes prosjekter om 6-timersdagen blir for puslete.

– Mette Nord fra Fagforbundet vil ha 6-timerdagen som tema ved kommende oppgjør og antydet at det da kan gi konkrete resultater i 2018. Hvor mange forsøk skal vi ha? Vi må sette 6-timersdagen som et realistisk delmål. Hvis vi ikke skal gå for 6-timersdag nå, når skal vi da gjøre det? Hadde det ikke vært fint å bli husket som den LO-lederen som fikk gjennomført 6-timersdagen? spurte hun.

Responsen fra Gerd Kristiansen var klar og tydelig:

– Det er ikke det jeg vil huskes for. Vi kan gjerne gjøre forsøk med 6-timersdagen. Men jeg kunne heller tenke meg å bli husket som hun som fikk folk til å jobbe heltid. Det første målet er at mannfolk må jobbe mindre, sa Gerd Kristiansen.

Inntektspolitisk utvalg i LO, hvor forbundsleder Mimmi Kvisvik representerer FO, vil også diskutere arbeidstid og arbeidstidsordninger i lys av de endringene som er gjort i arbeidsmiljøloven. LO-lederen advarte at endringene i stor grad rammer kvinnene.

Andre sentrale tema er inn- og utleie av arbeidskraft, bemanningsbransjen og garantiordninger. Pensjon blir en stor og viktig sak i oppgjøret.

FOs tariffpolitiske konferanse innledet forbundets jobbing mot tariffoppgjøret til våren. Et hovedmål for FO er å komme videre i retning likelønn og lik pensjon.

Kvisvik: Likepensjon

Forbundsleder Mimmi Kvisvik lanserte det nye begrepet likepensjon. Når partene skal diskutere pensjon blir det en sentral oppgave for FO og andre kvinnedominerte forbund å sørge for at kvinnene ikke kommer dårligere ut enn menn, understreket hun.

01.12.2015
15:19
01.12.2015 15:44