LO må være en tydelig stemme mot den økende kommersialiseringen av velferden, sa Olav Neerland fra FO. Og fikk med seg kongressen på det.

LO må være en tydelig stemme mot den økende kommersialiseringen av velferden, sa Olav Neerland fra FO. Og fikk med seg kongressen på det.

Ole Palmstrøm

LO krever forbud mot profitt på velferdstjenster

– Dette er full seier for FOs politikk, sier Olav Neerland etter at LO-kongressen fredag vedtok å jobbe for å fjerne muligheten til profitt på velferdstjenster.
12.05.2017
14:05
12.05.2017 18:14

solfrid.rod@lomedia.no

Da kongressen tirsdag diskuterte LOs politikk til langt på natt, tok FO-delegaten til orde for å skjerpe LOs velferdspolitikk. Sekretariatets forslag var at LO skal jobbe for å begrense muligheten for profitt på velferd. Det er for svakt. LO må jobbe for å fjerne den muligheten, argumenterte Neerland.

– Som dere vet gjelder bunnlinja for kommersielle firma, og hvor hentes profitten ut? Jo, gjennom dårligere pensjon, lønn og bemanningskutt. Dette går utover dyktige ansatte og ikke minst brukerne, sa Neerland.

– En ubehagelig bjelle

Han pekte på at kommersielle velferdsaktører vokser raskt, og har overtatt store deler av barnevernet, barnehagene, asylmottak og pleie- og omsorgstjenester de siste årene.

– Det er en klar etisk dimensjon i dette. Det bør ringe en ubehagelig bjelle hos de fleste når mennesker blir satt ut på anbud, mener Neerland.

Han ba LO-kongressen gi klar beskjed om at skattepenger ikke skal havne i private lommer.

– Skatten vår skal gå til skole, helse, barnevern, barnehage og andre kommunale tjenester og ikke bidra til privat berikelse og større forskjeller i samfunnet. På linje med friskoleloven må det innføres forbud på profitt på nevnte velferdstjenester. LO-kongressen må være tydelig i dette spørsmålet, sa Neerland.

Han presiserer at FOs krav ikke er et anslag mot de ansatte i private virksomheter.

– Dette er kritikk på systemnivå. Det eneste vi ønsker er at de ansatte skal ha anstandige lønns- og arbeidsforhold, og at overskuddet skal gå tilbake til virksomheten, ikke tas ut som profitt, sier Neerland.

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO, slår fast at LO skal vinne kampen mot profitt på velferdstjenester.

Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO, slår fast at LO skal vinne kampen mot profitt på velferdstjenester.

Sissel M. Rasmussen

– Svekker skatteviljen

Flere delegater fra flere forbund gikk på kongressens talerstol i samme ærend.

– Ideelle barnevernstjenester skvises ut av kommersielle. Vi ønsker ikke flere dårlige eksempler. Vi i LO må slå fast at det er forskjell på å drive barnehage og å drive butikk, sa Janne Hegna fra LO Oslo.

Hun mener de stadige medieoppslagene om de såkalte velferdsprofitørene vil svekke skatteviljen.

I LOs nye handlingsprogram, som vedtas fredag, står det også at LO skal jobbe for en tillitsreform i offentlig sektor.

Enighet i LO om å beholde EØS-avtalen

Krever utredning

– Det er bred enighet på denne kongressen om at vi trenger en langt mer offensiv politikk på dette området, sa LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik da hun presenterte redaksjonskomiteens innstilling.

I en uttalelse fra kongressen krever LO at det blir nedsatt et utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre at penger bevilget av det offentlige går til å sikre gode tjenester, ikke til privat profitt.

– At internasjonale selskaper har et sugerør inn i statskassa, det strider rett og slett imot den norske folkesjela. Denne kampen har vi tenkt å vinne, fastslo Følsvik.

12.05.2017
14:05
12.05.2017 18:14