PLASSERES SJELDNERE: Barn av litauere plasseres sjeldnere under barnevernets omsorg enn barn uten innvandrerbakgrunn.

PLASSERES SJELDNERE: Barn av litauere plasseres sjeldnere under barnevernets omsorg enn barn uten innvandrerbakgrunn.

colourbox.com

Litauiske barn overtas sjelden av barnevernet

Litauen er i harnisk over norske omsorgsovertakelser. Men barn av litauere overtas bare halvparten så ofte som barn av nordmenn, ifølge tall fra barnevernet.
17.04.2015
14:45
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Litausk fjernsyn begynte i vinter å sende debattprogrammer om litauiske barnefamiliers ublide møte med norsk barnevern. Publikum har reagert med å beleire den norske ambassaden.

Men barnevernet overtar sjeldnere omsorgen for barn av litauere og andre innvandrere fra tidligere Øst-Europa, enn etnisk norske barn.

Tallene gjelder barn som utenlandske foreldre har tatt med til Norge hvor det har endt med omsorgsovertakelse:

Litauen: 2,8 per 1000

Latvia: 3,5 per 1000

Polen: 2,1 per 1000

Russland: 8,6 per 1000

• Til sammenlikning er det gjennomført omsorgsovertakelse for 6,9 per 1000 norske barn uten innvandrerbakgrun.

(Tallene, som gjelder barn innvandret til Norge per 1. januar 2013, ble publisert av Statistisk sentralbyrå i mars 2015)

Mindre hjelp fra barnevernet

Barn av litauere har også få tiltak generelt, inkludert hjelpetiltak for foreldre, sammenliknet med norske barn. Av over 7000 barn av litauere i Norge, har kun 18 per 1000 tiltak i barnevernet. Blant norske barn uten innvandrerbakgrunn har 32 per 1000 tiltak i barnevernet.

Beskyldt for barnerov

TV-programmet «Timen med Ruta» i Litauens uavhengige kanal LNK hevder, ifølge NRK, at barn av innvandrere, spesielt litauere, er ettertraktet vare i Norge.

Det skyldes ifølge LNKs programleder det dårlige genmaterialet som preger Norge etter århundrer med innavl. Barnevernet henter derfor barn av innvandrere, hevdes det, til utdeling blant barnløse nordmenn.

17.04.2015
14:45
27.08.2015 20:01