Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en 15 år gammel beboer mens hun var på nattevakt på Små enheter i Vollen i Asker.

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en 15 år gammel beboer mens hun var på nattevakt på Små enheter i Vollen i Asker.

Terje Pedersen/NTB scanpix

Legger ned institusjon der sosionom ble drept

Uakseptabel risiko for ansatte og beboere, konkluderer tilsynsrapport om Små enheter Vollen. Nå legges driften om og det blir flere på jobb. – Bra for både sikkerheten og fagligheten, sier Ingunn Strand Johansen, leder i FO Akershus.
02.06.2016
12:49
24.06.2016 14:07

solfrid.rod@lomedia.no

Ansatte er aleine med ungdommer som har store utfordringer. Det er uakseptabel risiko for at beboere ikke får forsvarlig tilbud. Slik gjengir NRK en tilsynsrapport om Små enheter avdeling Vollen i Asker.

Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Østfold har gjennomført tilsyn ved barnevernsinstitusjonen ettersom den har avdelinger i alle de tre fylkene.

NRK siterer følgende fra tilsynsrapporten: «Unicare Små Enheter AS har en praksis på enkelte av avdelingene der ansatte tidvis jobber alene med beboere med særlig utfordrende problematikk. Dette medfører uakseptabel stor risiko for at beboerne ikke får forsvarlig omsorg og behandling til enhver tid.»

Les også: Sosionom drept ved Små enheter

– Komplisert selvstendighetstrening

Daglig leder Joacim Solum i Unicare Små Enheter sier til NTB at det er besluttet å legge ned avdelingen på Vollen i Asker. Nedleggelsen har vært planlagt før dette tilsynet.

– Fylkesmannen mener det er for sårbart med avdelinger med alenearbeid. Vi kan se det, men det er komplisert når vi driver med selvstendighetstrening av ungdom. Vi har tenkt at egne leiligheter til ungdommene har vært fornuftig, men har gjort vurderinger om at det er ønskelig med fellesarealer, slik de andre avdelingene våre har, sier Solum til NTB.

Han peker også på at tilsynsrapporten ga positive tilbakemeldinger på alle øvrige forhold ved institusjonen.

Drept på nattevakt

Det var i oktober 2014 at den 30 år gamle sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund, ble drept av en 15 år gammel jente mens hun var på nattevakt på Små Enheter i Vollen i Asker.

Les også: Dårlig bemannet før drapet

Jenta ble i fjor funnet skyldig i overlagt drap og dømt til forvaring i ni år. Dommen er anket, og ankesaken ble tidligere i år utsatt fordi jenta var for syk til å møte i retten.

Institusjonen har også tidligere fått kritikk for manglende sikkerhet.

Les også: Sosionom sluttet i frykt for egen sikkerhet

Flere på jobb sammen

Ingunn Strand Johansen, leder i FO Akershus, bekrefter at nedleggelsen er planlagt, og ikke kommer som resultat av tilsynsrapporten.

– Dette er ikke uventet, og jeg mener det er fornuftig, sier Johansen.

Ingen av de ansatte blir sagt opp, men flyttes over til mer sentraliserte enheter med flere på jobb samtidig.

Ingunn Strand Johansen, leder i FO Akershus, lover å følge med på den nye driften.

Ingunn Strand Johansen, leder i FO Akershus, lover å følge med på den nye driften.

Arash Nejad

Innsyn og opplæring

Ingunn Strand Johansen er positiv til at Unicare har kjøpt opp Små enheter. Organisasjonsgraden har steget. Det gir FO innsyn og mulighet til å sikre ansatte tilstrekkelig opplæring i det å håndtere vold og trusler, påpeker hun.

– Driften legges om, slik at man unngår små leiligheter med mye aleinejobbing. Det blir flere på jobb. Altså blir det tryggere for de ansatte og et bedre faglig tilbud til beboerne, fastslår Johansen.

– Unicare er et stort firma. Jeg regner med at de har gode rutiner for å samarbeide med vernetjenesten og de tillitsvalgte. Vi skal passe på. Det lover jeg, avslutter Johansen.

02.06.2016
12:49
24.06.2016 14:07