FO-erne Arnhild Skaanes (f.v.), Inger Lisbeth Heglad, Runa Hjertø, Mona Berger, Marit Monsø Bosness og Trond Reitan aksjonerte for likelønn i Trondheim torsdag kveld.

FO-erne Arnhild Skaanes (f.v.), Inger Lisbeth Heglad, Runa Hjertø, Mona Berger, Marit Monsø Bosness og Trond Reitan aksjonerte for likelønn i Trondheim torsdag kveld.

Bjørn Lønnum Andreassen

Kvinner jobber gratis ut året

Kvinners inntekt utgjør 87 prosent av menns. 14. november har 87 prosent av året gått. Det markerte fagbevegelsen i Trondheim torsdag kveld.
15.11.2019
13:37
15.11.2019 13:39

fontene@lomedia.no

Likelønnsaksjonen i Trondheim torsdag kveld var inspirert av tilsvarende aksjon på Island. Utdanningsforbundet og flere LO-forbund, deriblant FO, sto bak markeringen.

– Det er naturlig at FO som kvinnedominert forbund fører an i kampen for likelønn. Likelønnsaksjonen startet etter Trondheimskonferansen i fjor. Vi har vært pådrivere for å få med flere i LO-systemet og andre organisasjoner. Vi har også fått LO og UNIO med på en felles dato. Det er første gangen og historisk med markering samme dato. Målet er at markeringen skal skje nærmere og nærmere årsskiftet i takt med at kvinners lønn øker, sier Mona Berger.

Hun er tidligere leder i FO Trøndelag, nå varaordfører for SV i Trondheim.

– Kommunene må gå foran

Berger er fornøyd med at hun kan ta med seg likelønnskampen fra FO inn i vervet som varaordfører.

– Kommunene må gå foran og ta politisk ansvar for likelønn, og påvirke inn mot KS. Vi har likelønn i samarbeidsplattformen vår. Da blir det lettere å samarbeide med flere organisasjoner, også inn i de lokale lønnsoppgjørene. Partene må huske å kreve likelønn lokalt, sier hun.

Berger peker på finansbransjen som for et par år siden ble pekt ut som verstinger på ulikelønn.

– Et godt eksempel fra den bransjen er å lage en pott for likelønn, slik at det blir lettere å oppfordre til likelønn i oppgjørene. FO bør oppfordre damer som mener seg forskjellsbehandlet til å kreve mer lønn, sier Berger.

– Be om oversikt over lønnsforskjeller

Hun mener tillitsvalgte i FO bør be om å få oversikt over forskjeller i lønn mellom kjønn, både i egne bransje og andres.

– De bør for eksempel se på om en avdelingsleder i helsesektoren har samme lønn som en avdelingsleder innen tekniske tjenester i kommunen. Drar man opp sånne forskjeller lokalt, økes bevisstheten om forskjeller i lønn, for den kunnskapen varierer mellom kommunene, sier hun.

– Veldig bra arrangement

«Synes du det er greit at kvinner i gjennomsnitt bare tjener 87 prosent av det menn gjør?» Slik lød invitasjonen til markeringen, som samlet rundt 100 personer i Tordenskioldsparken i Trondheim torsdag kveld.

Et av slagordene var at vi ikke har reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.

– Jeg synes arrangementet er veldig bra og det viser at mange ildsjeler er med, både her i kveld og på sosiale medier. Vi må føre denne kampen videre for den er på ingen måte vunnet, sier Trond Reitan, en av FO-erne som hadde møtt opp.

Appellantene var ordfører Rita Ottervik (Ap), Ada Johanna Arnstad (Sp) og Stine Hjerpbakk (Utdanningsforbundet i Trondheim).

Disse var med på aksjonen:

Utdanningsforbundet Trondheim

Utdanningsforbundet Trøndelag

Fagforbundet Trondheim

Handel og Kontor Region Midt-Norge

LO i Trondheim

FO Trondheim

FO Trøndelag

Skolenes landsforbund Trondheim

Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes forening

Midtnorsk Transportarbeiderforening

Kvinnegruppa Ottar Trondheim

Trondheim Arbeiderparti Trondheim

SV Trondheim

Sosialistisk Ungdom

Rødt Trondheim

Rødt Trøndelag

Miljøpartiet De Grønne Trondheim

Trondheim Senterparti

15.11.2019
13:37
15.11.2019 13:39