JUSETERVESEN: Mange justeringer sal på plass i KS-oppgjøret.

JUSETERVESEN: Mange justeringer sal på plass i KS-oppgjøret.

Eirik Dahl Viggen

Krummer nakken før meklinga

Skal likelønna i land i kommunene, må potensielt dyre finjusteringer på plass. Her følger en innføring.
05.05.2014
09:42
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Brudd var konklusjonen i kommuneoppgjøret onsdag ettermiddag, hele sju timer før forhandlingsfrist. Mandag klokka ti starter meklingen.

I tillegg til lønnsutvikling forhandler partene om nytt lønnssystem.

FOs medlemmer er i alt hovedsak plassert i det såkalte kapittel 4. Dette kapittelet har en bestemmelse som hverken rammer ledersjiktene (som er i kapittel 3) eller ingeniører og andre akademikere (i kapittel 5).

Stigetillegg spiser lokale tillegg

FO-erne i kapittel 4 har nemlig et minstelønnssystem. Det har til nå gjort at ansatte som har fått gode tillegg lokalt, har måttet se på at disse summene ble utlignet hver gang det kom påplusninger på ansiennitetsstigen. Denne er forhandlet sentralt.

– Både LO kommune og KS vil fjerne dette systemet for å sikre den enkelte full ansiennitetsuttelling, forteller FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik rett før meklingen.

Samtidig er ikke FO interessert å inngå i kapittel 3 eller 5, hvor alle tillegg gis lokalt.

– Det vil vi ikke, for det ville bety at vi mister muligheten til å styre lønnsutviklingen, dermed kampen for likelønn, gjennom sentrale forhandlinger, sier Kvisvik

Oftere opprykk

FO og forhandlingspartnerne i LO Kommune forhandler også for å få inn flere, dermed hyppigere trinn i ansiennitetsstigen. I tillegg til dagens opprykk på 4, 8 og 10 år, må det inn trinn på 2 og 6 år. Det er også KS enig i.

Men så skiller partene lag. FO arbeider nemlig for å strekke stigen enda lenger, med et topptrinn på 16 år – slik lærerne har. KS har så langt ikke kommet FO i møte på dette punktet.

Balansekunst

FO har vært en av særingene i LO-familien, med sine høyt utdannede medlemmer. Helst skal høgskoleutdannede ha ei begynnerlønn som ligger over fagarbeidere med toppansiennitet.

– Nå tar det åtte år før vi er der. Det representerer ikke uttelling for kompetanse, sier Kvisvik.

– Får dere med dere Fagforbundet på dette da?

– Vi har en grunnleggende utfordring i å opprettholde en god relasjon til våre forhandlingspartnere. Det gjelder Fagforbundet, men også høytutdannede i Skolenes Landsforbund og Unio, sier Kvisvik.

– Det betyr ikke at vi ikke vil at andre skal ha et rimelig og forsvarlig lønnsnivå. Målet vårt er et system som sikrer likelønn og uttelling for kompetanse, ansiennitet og lederansvar, sier hun.

Kvisvik ser LO, som representerer alle utdanningsnivåene, som den rette hovedsammenslutningen for å kunne sikre denne balansen.

– Det ansvaret må vi ta i meklingen.

05.05.2014
09:42
27.08.2015 20:01